Matthew 7:28

28Yisasi ma mai vaya kayo siamiran maen minó nanin banta ano véi ma afova amiyain baya kayo van takhaen oreraen mino.
Copyright information for AGD