a1:132Ti 4:2

Titus 1:13

13 aMa fura sen afoká ukhein avúavá baya ifo vá mai avúavápin ma oferiyain kéká aufin ná ákona e vaya siamiyasin ná mai ma fura sikhein avúavá ánain mana vá bákurino.
Copyright information for AGD