Titus 1:4

4 aTaitasi oe, erasanti mumunan mano manaí ukha, éi sen tanin an mi yakhen ná ma vompon éin uvaman amé uno. Tetin Tifóe Tiyarafenu vá tetin ma siya uren tiviran banta Yisas Karaisin mái sarisari vá ará kusin masá éimpin bano.

Copyright information for AGD