Colossians 2

1Желая да знаете в каква голяма борба съм заради вас и заради онези, които са в Лаодикия
2:1 В някои ръкописи е добавено: „и в Йерапол“.
, и заради всички, които не са ме видели лично,
2 b  за да се укрепят сърцата им, и съединени с любов за всяческо обогатяване със съвършено разбиране, да познаят тайната на Бога
2:2 В някои ръкописи е добавено: „и на Отец“.
и на Христос,
3 d  у Когото са скрити всички съкровища на мъдростта и на знанието. 4 e  Казвам това, за да не би някой да ви прелъсти с примамливи думи. 5 f  Защото, ако и да отсъствам телом, но духом съм с вас и виждам с радост вашия порядък и вашата твърда вяра в Христос.

Предпазване от лъжеучители. Само Иисус Христос дарява живот

6 Поради това, както приехте Иисус Христос като Господ, така и живейте според учението Му, 7 g  вкоренени и изградени върху Него и утвърдени във вярата, както сте научени, преизпълнени с благодарност заради нея
2:7 В някои ръкописи липсва: „заради нея“.
.

8 Внимавайте, братя, да не ви увлече някой с философстването си и с празна измама според човешки предания, според ученията за света, а не според Христос. 9 i  В Неговото човешко тяло обитава цялата пълнота на Бога. 10Също и вие сте изпълнени с благодат чрез Него, Който е глава на всяко небесно началство и власт. 11 j  В Негово име сте и обрязани чрез обрязване, извършено не от човешка ръка, а чрез Христово обрязване, като съблякохте греховното
2:11 В някои ръкописи липсва: „греховното“.
, плътско тяло.
12 l  Вие се погребахте заедно с Него в кръщението, в което и възкръснахте заедно с Него чрез вярата в силата на Бога, Който Го възкреси от мъртвите. 13 m  Той
2:13 В някои ръкописи: „Господ“.
оживи заедно с Него също и вас, които бяхте мъртви заради греховете и необрязаната ви плът, като ви прости всички грехове.
14 o  Христос заличи насочения срещу нас списък на дълговете ни според постановленията на Закона, отстрани го и го прикова на кръста. 15Той
2:15 В някои ръкописи: „Христовият“.
обезсили падналите небесни началства и власти, изложи ги на явен позор и възтържествува над тях на кръста.

Свобода чрез Христос

16 q  И тъй, никой да не ви осъжда за това, което ядете или пиете, или за празник, новомесечие или събота. 17Тези неща са само сянка на онова, което предстои, а действителността е Христос. 18Никой да не ви отнема наградата с измама, чрез лъжесмирение и преклонение пред ангели, като се надува с лъжевидения
2:18 В някои ръкописи: „видения“.
и безразсъдно се гордее с плътския си ум.
19 s  Такъв не се придържа към Главата – Христос, от Когото цялото тяло, снабдявано и свързвано чрез стави и свръзки, расте с Божие съдействие.

20 t  И тъй, ако вие с Христос умряхте за светските учения, защо се обременявате със забрани като за живеещите в света: 21„Не се докосвай! Не вкусвай! Не се допирай!“ 22 u  Всичко това се отнася до преходни неща, които се изхабяват от употреба и са човешки заповеди и учения. 23Тези неща наистина имат вид на мъдрост, изразена в привидно благочестие, лъжесмирение и изтощаване на тялото. Но те нямат никаква стойност и служат само за удовлетворяване на плътта.
Copyright information for BulCont