Jonah 3

Покаяние и спасение за Йона

1 И ето втори път имаше слово на Господа към Йона: 2„Стани и иди в Ниневия, големия град, и съобщи там това, което ти заповядах.“ 3Йона стана и отиде в Ниневия, както му беше казал Господ. А Ниневия беше голям град в очите на Бога. Необходими бяха три дена да се обходи. 4 a  Йона вървя из града цял ден и викаше: „Още четиридесет дена и Ниневия ще бъде разрушена.“

5 b  И жителите на Ниневия повярваха в Бога, провъзгласиха пост и облякоха вретище – от най-големия до най-малкия. 6 c  Когато вестта стигна до ниневийския цар, той стана от трона, съблече царските си одежди, покри се с вретище и седна в пепел. 7И из Ниневия бе провъзгласена следната заповед на царя и първенците: „Хората и добитъкът, говедата и овцете да не ядат и пият и да не ходят на паша. 8 d  Човеците и добитъкът да се покрият с вретище и да викат с пълен глас към Бога. Всеки да се откаже от лошите си дела и от насилието, което вършат ръцете му. 9 e  Кой знае? Може би Бог ще се смили и ще отвърне от нас пламтящия Си гняв, и няма да загинем.“

10 f  Бог видя делата им и това, че те се отрекоха от лошите си дела. Разкая се Бог за злото, което им бе предрекъл, и не го извърши.
Copyright information for BulCont