Matthew 2

Поклонение на мъдреците

1 a  А след като Иисус се роди във Витлеем юдейски в дните на цар Ирод, ето мъдреци от изток пристигнаха в Йерусалим и питаха: 2 b  „Къде е родилият се юдейски Цар, защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним?“ 3Като чу това, цар Ирод се смути, а заедно с него цял Йерусалим. 4Тогава той събра всички първосвещеници и книжници на народа и ги питаше: „Къде трябва да се роди Христос?“ 5 c  А те му казаха: „Във Витлеем юдейски, защото тъй е писано чрез пророка:

6 d  „И ти, Витлееме, земя на Юдея, съвсем не си най-маловажен между първенстващите градове на Юдея; защото от тебе ще произлезе Вожд, Който ще пасе Моя народ – Израил“.“

7 Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях точно времето, когато се е появила звездата. 8И като ги изпрати във Витлеем, каза: „Идете, разпитайте грижливо за Младенеца. И като Го намерите, обадете ми, за да отида и аз да Му се поклоня.“

9 Те изслушаха царя и заминаха. И ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, където се намираше Младенецът. 10Като видяха звездата, те се зарадваха твърде много. 11 e  И влязоха в къщата, видяха Младенеца с майка Му Мария, наведоха се до земята и Му се поклониха. След това разтвориха своите ковчежета със съкровища и Му принесоха дарове – злато, ливан и смирна. 12И тъй като им бе указано насън да не се връщат при Ирод, те заминаха за страната си по друг път.

Бягство в Египет

13 f  А след като си заминаха, ето Господен ангел се яви насън на Йосиф и му каза: „Стани, вземи Младенеца и майка Му и бягай в Египет, и остани там, докато ти кажа, защото Ирод ще търси Младенеца, за да Го погуби.“ 14Той стана, взе Младенеца и майка Му нощем и замина за Египет. 15 g  И остана там до смъртта на Ирод, за да се сбъдне изреченото от Господа чрез пророка, който казва: „От Египет извиках Сина Си.“

Избиване на младенците

16 Тогава Ирод, като видя, че беше подигран от мъдреците, твърде много се разгневи и заповяда да бъдат убити всички момченца във Витлеем и околностите му по-малки от две години според времето, което той беше точно узнал от мъдреците. 17Така се сбъдна изреченото от пророк Йеремия, който казва:

18 h  „Глас се чу в Рама, плач и ридание, и силни вопли; Рахил оплакваше децата си и не искаше да се утеши, защото вече ги няма.“

Завръщане от Египет в Назарет

Мк. 1:9

19 А след като Ирод умря, ето ангел Господен се яви насън на Йосиф в Египет 20и каза: „Стани, вземи Младенеца и майка Му и иди в израилската земя, защото измряха онези, които искаха живота на Младенеца.“ 21И той стана, взе Младенеца и майка Му и се върна в израилската земя.

22 Но като чу, че в Юдея царува Архелай, наследил баща си Ирод, уплаши се да отиде там. И след като бе предупреден от Бога насън, замина за пределите на Галилея. 23 i  Като пристигна, той се засели в един град, наричан Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците за Месия, че ще се нарече Назорей
2:23 Букв. назарянин, т.е. от Назарет.
.
Copyright information for BulCont