Proverbs 13

Бързо придобито неправедно богатство се загубва

1 Мъдрият син слуша бащината поука, а необузданият не чува изобличаването.

2 a  Човек ще вкуси добро от плода на устата си, а душата на лъжливите носи насилие.

3 b  Който пази устата си, той предпазва душата си; който широко разтваря устата си, той ще загине.

4 c  Душата на ленивеца желае, но напразно, а душата на прилежните ще се насити.

5 Праведникът мрази лъжливата дума, а нечестивият постъпва подло и срамно.

6 Правдата пази онзи, който живее непорочно, а нечестието съсипва грешника.

7 d  Един се прави на богат, а няма нищо, друг се преструва на беден, а има голямо богатство.

8 e  С богатството си човек откупва живота си, а бедният не обръща внимание на заплаха.

9 Светлината на праведниците блести весело, а светилникът на нечестивите угасва
13:9 В Септуагинта е добавено: „Коварните души се лутат в грехове, а праведниците състрадават и са милостиви“.
.

10 От гордостта произлиза раздор, а мъдростта е с онези, които се съветват.

11 g  Богатство, спечелено без труд, намалява, а който събира постепенно, ще го умножи.

12 h  Несбъдната надежда потиска сърцето, а изпълненото желание е дърво за живот.

13 Който не обръща внимание на словото, ще си плати, а който почита Божията заповед, ще бъде възнаграден
13:13 В Септуагинта е добавено: „У лукавия син няма нищо добро, а делата на разумния роб успяват и пътят му е прав“.
.

14 j  Поуката на мъдрия е извор за живот – отдалечава от мрежите на смъртта.

15 Добрият разум дава милост, а пътят на неверните е жесток.

16 k  Всеки благоразумен работи със знание, а глупавият разпространява глупост.

17 l  Нечестивият пратеник изпада в беда, а верният посланик носи избавление.

18 m  Немотията и срамът идват върху този, който пренебрегва поуката, а който се съобразява с укора, ще бъде почетен.

19 n  Изпълненото желание е наслада за душата, но за глупавите отклоняването от злото е отвратително.

20 Който общува с мъдри, ще стане мъдър, а който другарува с глупави, ще страда зле.

21 Злото преследва грешниците, а на праведниците ще се въздава добро.

22 o  Добрият оставя наследството и на внуци, а богатството на грешния се запазва за праведния.

23 Много храна има и на нивата на бедния, но някои загиват от липса на справедливост.

24 p  Който жали тоягата си, мрази сина си, който го обича, отрано го наказва.

25 Праведникът яде до насита, а коремът на нечестивите ще търпи лишение.
Copyright information for BulCont