Zechariah 6

Видение за четири колесници

1 a  Аз отново повдигнах очи и видях: ето четири колесници излизат между две планини, а тези планини бяха медни планини. 2Конете на първата колесница бяха червени, а на втората колесница – черни. 3На третата колесница конете бяха бели, а на четвъртата – сиви; и всички те бяха силни коне! 4Тогава попитах ангела, който говореше с мене: „Какво е това, господарю мой?“ 5 b  Ангелът ми отговори: „Това са четирите небесни ветрове, които стояха пред Господаря на цялата земя и сега излизат с устрем. 6Черните коне там излизат към северната страна; след тях излизат белите коне, а сивите коне излизат към южната страна.“ 7И силните коне, като излязоха, се втурнаха да обходят земята. Той им рече: „Идете и обходете земята!“И те обходиха земята. 8А той ме повика и се обърна към мене: „Виж конете, които излязоха към северната страна; те носят духа ми над северната земя.“

Възвеличаване на първосвещеник Иисус

9 И ето слово Господне към мене: 10„Вземи дарове от завърналите се от плен – от Халдея, от Товия, и от Йедая, и иди в същия ден, иди в дома на Йосия, Софониевия син, където те пристигнаха от Вавилон! 11Вземи от тях сребро и злато, направи венец, положи го на главата на Иисус, Йоседековия син, 12 c  и му кажи: „Така казва Господ Вседържител: „Ето мъж, чието име е Стебло! Той ще израсте от корена Си и ще издигне Господния храм. 13Да, Той ще издигне Господния храм; ще седне в слава на престола Си и ще управлява. Ще бъде и свещеник на престола Си и съгласие за мир ще има между двамата. 14А венците ще бъдат в Господния храм в памет на Хелем и Товия, на Йедая и Хен, Софониевия син.

15 d  Отдалеч ще дойдат и ще участват в градежа на Господния храм, и вие ще познаете, че Господ Вседържител ме е пратил при вас. А това ще се сбъдне, ако наистина се вслушвате в гласа на Господа, вашия Бог“.“
Copyright information for BulCont