Matthew 1

ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲉϫⲡⲟ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲥⲁⲁⲕ. ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ. ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲙⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ. ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲙⲫⲁⲣⲉⲥ ⲙⲛⲍⲁⲣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲁⲙⲁⲣ. ⲫⲁⲣⲉⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲉⲥⲣⲱⲙ. ⲉⲥⲣⲱⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲣⲁⲙ. ⲁⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲙⲓⲛⲁⲇⲁⲃ. ⲁⲙⲓⲛⲁⲇⲁⲃ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ <ⲛ>ⲛⲁⲁⲥⲥⲱⲛ. ⲛⲁⲁⲥⲥⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲥⲁⲗⲙⲱⲛ. ⲥⲁⲗⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲃⲟⲉⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲣⲁⲭⲁⲃ. ⲃⲟⲉⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲱⲃⲏⲇ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲣⲟⲩⲑ. ⲓⲱⲃⲏⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲉⲥⲥⲁⲓ. ⲓⲉⲥⲥⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲣⲣⲟ. ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲓⲙⲉ ⲛⲟⲩⲣⲓⲁⲥ. ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛϩⲣⲟⲃⲟⲁⲙ. ϩⲣⲟⲃⲟⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲃⲓⲁ. ⲁⲃⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲥⲁⲫ. ⲁⲥⲁⲫ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ. ⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲱⲣⲁⲙ. ⲓⲱⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲟⲍⲉⲓⲁⲥ. ⲟⲍⲉⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲱⲁⲑⲁⲙ. ⲓⲱⲛⲁⲑⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲭⲁⲍ. ⲁⲭⲁⲍ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲉⲍⲉⲕⲉⲓⲁⲥ. 10 ⲉⲍⲉⲕⲉⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲙⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ. ⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛϩⲁⲙⲱⲥ. ϩⲁⲙⲱⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲱⲥⲓⲁⲥ. 11 ⲓⲱⲥⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲉⲭⲟⲛⲓⲁⲥ ⲙⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ϩⲓⲡⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ. 12 ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲡⲱⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲓⲉⲭⲟⲛⲓⲁⲥ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ. ⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ. 13 ⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲃⲓⲟⲩⲇ. ⲁⲃⲓⲟⲩⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲉⲗⲓⲁⲕⲓⲙ. ⲉⲗⲓⲁⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲍⲱⲣⲁ. 14 ⲁⲍⲱⲣⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲥⲁⲇⲱⲕ. ⲥⲁⲇⲱⲕ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲭⲉⲓⲙ. ⲁⲭⲉⲓⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲉⲗⲓⲟⲩⲇ. 15 ⲉⲗⲓⲟⲩⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲉⲗⲉⲁⲍⲁⲣ. ⲉⲗⲉⲁⲍⲁⲣ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲙⲙⲁⲧⲑⲁⲙ. ⲙⲁⲧⲑⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ. 16 ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡϩⲁⲓ ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ. ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ. ⲡⲁⲓ ⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 17 ⲅⲉⲛⲉⲁ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ϫⲓⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲛⲅⲉⲛⲉⲁ. ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲛⲅⲉⲛⲉⲁ. ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲉⲡⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲛⲅⲉⲛⲉⲁ. 18 ⲡⲉϫⲡⲟ ⲇⲉ ⲛⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲩⲧⲉⲓϩⲉ ⲡⲉ. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϣⲡⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ. ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥⲉⲉⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 19 ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲇⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲉⲛⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉϯ ⲙⲡⲉⲥⲥⲟⲉⲓⲧ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲟϫⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲓⲟⲩⲉ. 20 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲓⲥⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲉϫⲓ ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲉ. ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲡⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉ. 21 ⲥⲛⲁϫⲡⲟ ⲇⲉ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ. ⲛⲅⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅. ⲛⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟ ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ. 22 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. 23 ϫⲉ ⲉⲓⲥⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲛⲁⲱ. ⲛⲥϫⲡⲟ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ. ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ. ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲙⲙⲁⲛ. 24 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉϥⲛⲕⲟⲧⲕ ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲛϭⲓⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁϥϫⲓ ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ. 25 ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ϣⲁⲛⲧⲉⲥϫⲡⲟ ⲙⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ. ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅.
Copyright information for CopSahHorner