Matthew 1

1ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲉϫⲡⲟ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. 2ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲥⲁⲁⲕ. ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ. ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲙⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ. 3ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲙⲫⲁⲣⲉⲥ ⲙⲛⲍⲁⲣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲁⲙⲁⲣ. ⲫⲁⲣⲉⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲉⲥⲣⲱⲙ. ⲉⲥⲣⲱⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲣⲁⲙ. 4ⲁⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲙⲓⲛⲁⲇⲁⲃ. ⲁⲙⲓⲛⲁⲇⲁⲃ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ <ⲛ>ⲛⲁⲁⲥⲥⲱⲛ. ⲛⲁⲁⲥⲥⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲥⲁⲗⲙⲱⲛ. 5ⲥⲁⲗⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲃⲟⲉⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲣⲁⲭⲁⲃ. ⲃⲟⲉⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲱⲃⲏⲇ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲣⲟⲩⲑ. ⲓⲱⲃⲏⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲉⲥⲥⲁⲓ. 6ⲓⲉⲥⲥⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲣⲣⲟ. ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲓⲙⲉ ⲛⲟⲩⲣⲓⲁⲥ. 7ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛϩⲣⲟⲃⲟⲁⲙ. ϩⲣⲟⲃⲟⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲃⲓⲁ. ⲁⲃⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲥⲁⲫ. 8ⲁⲥⲁⲫ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ. ⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲱⲣⲁⲙ. ⲓⲱⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲟⲍⲉⲓⲁⲥ. 9ⲟⲍⲉⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲱⲁⲑⲁⲙ. ⲓⲱⲛⲁⲑⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲭⲁⲍ. ⲁⲭⲁⲍ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲉⲍⲉⲕⲉⲓⲁⲥ. 10ⲉⲍⲉⲕⲉⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲙⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ. ⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛϩⲁⲙⲱⲥ. ϩⲁⲙⲱⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲱⲥⲓⲁⲥ. 11ⲓⲱⲥⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲉⲭⲟⲛⲓⲁⲥ ⲙⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ϩⲓⲡⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ. 12ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲡⲱⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲓⲉⲭⲟⲛⲓⲁⲥ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ. ⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ. 13ⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲃⲓⲟⲩⲇ. ⲁⲃⲓⲟⲩⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲉⲗⲓⲁⲕⲓⲙ. ⲉⲗⲓⲁⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲍⲱⲣⲁ. 14ⲁⲍⲱⲣⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲥⲁⲇⲱⲕ. ⲥⲁⲇⲱⲕ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲭⲉⲓⲙ. ⲁⲭⲉⲓⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲉⲗⲓⲟⲩⲇ. 15ⲉⲗⲓⲟⲩⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲉⲗⲉⲁⲍⲁⲣ. ⲉⲗⲉⲁⲍⲁⲣ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲙⲙⲁⲧⲑⲁⲙ. ⲙⲁⲧⲑⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ. 16ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡϩⲁⲓ ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ. ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ. ⲡⲁⲓ ⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 17ⲅⲉⲛⲉⲁ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ϫⲓⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲛⲅⲉⲛⲉⲁ. ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲛⲅⲉⲛⲉⲁ. ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲉⲡⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲛⲅⲉⲛⲉⲁ. 18ⲡⲉϫⲡⲟ ⲇⲉ ⲛⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲩⲧⲉⲓϩⲉ ⲡⲉ. ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϣⲡⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ. ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥⲉⲉⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 19ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲇⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲉⲛⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉϯ ⲙⲡⲉⲥⲥⲟⲉⲓⲧ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲟϫⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲓⲟⲩⲉ. 20ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲓⲥⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲉϫⲓ ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲉ. ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲡⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉ. 21ⲥⲛⲁϫⲡⲟ ⲇⲉ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ. ⲛⲅⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅. ⲛⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟ ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ. 22ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ. 23ϫⲉ ⲉⲓⲥⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲛⲁⲱ. ⲛⲥϫⲡⲟ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ. ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ. ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲙⲙⲁⲛ. 24ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉϥⲛⲕⲟⲧⲕ ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲛϭⲓⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁϥϫⲓ ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ. 25ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ϣⲁⲛⲧⲉⲥϫⲡⲟ ⲙⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ. ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅.
Copyright information for CopSahHorner