2 Chronicles 11:6

6He built Bethlehem, Etam, Tekoa,
Copyright information for ESV