Numbers 12

Miriam și Aaron își exprimă nemulțumirea față de Moise

1Miriam și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din cauza femeii cușite
În VT, Cuș este identificat cel mai adesea cu Etiopia de azi. Vezi și Gen. 2:13, unde este menționată țara Cuș din SE Mesopotamiei, și Hab. 3:17, unde Cușan și Midian sunt triburi aflate în vecinătatea Edomului.
cu care se căsătorise (pentru că el se căsătorise cu o femeie cușită).
2Ei ziceau: „Oare numai prin Moise a vorbit Domnul? N-a vorbit și prin noi?“. Domnul a auzit ce spuneau.

3Moise era un om foarte blând,
Sensul termenului ebraic este acela de sărman, umil, smerit. Vezi Țef. 2:3, pentru o contextualizare a termenului.
mai blând decât orice om de pe fața pământului.

4Deodată, Domnul le-a zis lui Moise, lui Aaron și lui Miriam:

‒ Ieșiți toți trei la Cortul Întâlnirii!

Și cei trei au ieșit.
5Atunci Domnul S-a coborât într-un stâlp de nor și i-a chemat pe Aaron și pe Miriam; amândoi au ieșit în față.

6El le-a zis:

‒ Ascultați cuvintele Mele:

când este un profet între voi,
Eu, Domnul, Mă fac cunoscut lui în vedenii
și îi vorbesc în vise.
7Nu tot așa este și cu slujitorul Meu Moise;
el este credincios în toată casa Mea.
8Cu el vorbesc gură către gură,
clar, nu prin cuvântări enigmatice.
El vede înfățișarea Domnului.
Cum de nu v-ați temut deci să vorbiți
împotriva slujitorului Meu, împotriva lui Moise?
9 Domnul S-a mâniat pe ei și S-a îndepărtat. 10Când norul s-a îndepărtat de deasupra Cortului Întâlnirii, iată că Miriam avea lepră, ca zăpada. Aaron s-a întors spre Miriam și iată că ea avea lepră.

11Atunci Aaron i-a zis lui Moise:

‒ Te rog, stăpânul meu, nu pune asupra noastră povara acestui păcat. Ne-am comportat nebunește și am păcătuit.
12Nu lăsa ca Miriam să fie ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate distrusă când iese din pântecul mamei lui.

13Moise a strigat către Domnul, zicând:

‒ O, Dumnezeule, Te rog, vindec-o!

14Dar Domnul i-a răspuns lui Moise:

‒ Dacă tatăl ei ar fi scuipat-o în față, n-ar fi fost ea făcută de rușine timp de șapte zile? Să fie deci închisă afară din tabără timp de șapte zile, iar după aceea poate fi primită din nou.

15Astfel, Miriam a fost închisă în afara taberei timp de șapte zile. Poporul n-a plecat mai departe până ce Miriam n-a fost primită din nou. 16După aceea, poporul a plecat din Hațerot și și-a așezat tabăra în deșertul Paran.

Copyright information for RonNTR