a+ 12:1 Sau: etiopeancă
b+ 12:3 Sensul termenului ebraic este acela de sărman, umil, de aici probabil sensul de smerit, blând; vezi Țef. 2:3, pentru o contextualizare a termenului
c+ 12:10 Termenul ebraic poate desemna diverse boli ale pielii, nu neapărat lepra; peste tot în acest capitol

Numbers 12

Miriam și Aaron cârtesc împotriva lui Moise

Miriam și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din cauza femeii cușite a  cu care se căsătorise (pentru că el se căsătorise cu o femeie cușită);

ei ziceau: „Oare numai prin Moise a vorbit Domnul? N-a vorbit și prin noi?“ Domnul a auzit ce spuneau.

Moise era un om foarte blând b , mai blând decât orice om de pe fața pământului.

Deodată Domnul le-a zis lui Moise, lui Aaron și lui Miriam: – Veniți toți trei la Cortul Întâlnirii! Și cei trei au venit.

Atunci Domnul S-a coborât într-un stâlp de nor și i-a chemat pe Aaron și pe Miriam; amândoi au venit în față.

El le-a zis: – Ascultați cuvintele Mele: când este un profet între voi, Eu, Domnul, Mă fac cunoscut lui în vedenii și îi vorbesc în visuri.

Nu tot așa este și cu robul Meu Moise; el este credincios peste toată casa Mea.

Cu el vorbesc gură către gură, clar, nu prin cuvântări enigmatice. El vede înfățișarea Domnului. Cum de nu v-ați temut deci să vorbiți împotriva robului Meu Moise?

Mânia Domnului s-a aprins împotriva lor și El S-a îndepărtat.

10 Când norul s-a îndepărtat de pe Cortul Întâlnirii, Miriam era plină de lepră c , albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Miriam și a văzut că era plină de lepră.

11 Atunci Aaron i-a zis lui Moise: – Stăpânul meu, nu ne pedepsi pentru un păcat pe care l-am făcut așa de nebunește.

12 Nu lăsa ca ea să fie ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate mâncată când iese din pântecele mamei lui.

13 Moise a strigat către Domnul : – O Dumnezeule, Te rog, vindec-o!

14 Dar Domnul i-a răspuns lui Moise: – Dacă tatăl ei ar fi scuipat-o în față, n-ar fi fost ea făcută de rușine timp de șapte zile? Să fie deci închisă afară din tabără timp de șapte zile, iar după aceea poate fi primită din nou.

15 Astfel Miriam a fost închisă în afara taberei timp de șapte zile. Poporul n-a mărșăluit mai departe până ce Miriam n-a fost primită din nou.

16 După aceea poporul a plecat din Hațerot și și-a așezat tabăra în pustia Paran.

Copyright information for NTLR