a+ 12:1 Sau: etiopeancă
b+ 12:3 Sensul termenului ebraic este acela de sărman, umil, de aici probabil sensul de smerit, blând; vezi Țef. 2:3, pentru o contextualizare a termenului
c+ 12:10 Termenul ebraic poate desemna diverse boli ale pielii, nu neapărat lepra; peste tot în acest capitol

Numbers 12

Miriam și Aaron cârtesc împotriva lui Moise

1Miriam și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din cauza femeii cușite a cu care se căsătorise (pentru că el se căsătorise cu o femeie cușită);

2ei ziceau: „Oare numai prin Moise a vorbit Domnul? N-a vorbit și prin noi?“ Domnul a auzit ce spuneau.

3Moise era un om foarte blând b, mai blând decât orice om de pe fața pământului.

4Deodată Domnul le-a zis lui Moise, lui Aaron și lui Miriam: – Veniți toți trei la Cortul Întâlnirii! Și cei trei au venit.

5Atunci Domnul S-a coborât într-un stâlp de nor și i-a chemat pe Aaron și pe Miriam; amândoi au venit în față.

6El le-a zis: – Ascultați cuvintele Mele: când este un profet între voi, Eu, Domnul, Mă fac cunoscut lui în vedenii și îi vorbesc în visuri.

7Nu tot așa este și cu robul Meu Moise; el este credincios peste toată casa Mea.

8Cu el vorbesc gură către gură, clar, nu prin cuvântări enigmatice. El vede înfățișarea Domnului. Cum de nu v-ați temut deci să vorbiți împotriva robului Meu Moise?

9Mânia Domnului s-a aprins împotriva lor și El S-a îndepărtat.

10Când norul s-a îndepărtat de pe Cortul Întâlnirii, Miriam era plină de lepră c, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Miriam și a văzut că era plină de lepră.

11Atunci Aaron i-a zis lui Moise: – Stăpânul meu, nu ne pedepsi pentru un păcat pe care l-am făcut așa de nebunește.

12Nu lăsa ca ea să fie ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate mâncată când iese din pântecele mamei lui.

13Moise a strigat către Domnul : – O Dumnezeule, Te rog, vindec-o!

14Dar Domnul i-a răspuns lui Moise: – Dacă tatăl ei ar fi scuipat-o în față, n-ar fi fost ea făcută de rușine timp de șapte zile? Să fie deci închisă afară din tabără timp de șapte zile, iar după aceea poate fi primită din nou.

15Astfel Miriam a fost închisă în afara taberei timp de șapte zile. Poporul n-a mărșăluit mai departe până ce Miriam n-a fost primită din nou.

16După aceea poporul a plecat din Hațerot și și-a așezat tabăra în pustia Paran.

Copyright information for NTLR