Psalms 134

Wito Wa Kumsifu Mungu

(Wimbo Wa Kwenda Juu)

1Msifuni BWANA, ninyi nyote
watumishi wa BWANA,
ninyi mnaotumika usiku
ndani ya nyumba ya BWANA.
2Inueni mikono yenu katika mahali patakatifu
na mumsifu BWANA.
3Naye BWANA, Muumba wa mbingu na dunia,
awabariki kutoka Sayuni.
Copyright information for Neno