Psalms 47

Mtawala Mwenye Enzi Yote

(Kwa Mwimbishaji: Zaburi Ya Wana Wa Kora)

1Pigeni makofi, enyi mataifa yote,
mpigieni Mungu kelele za shangwe!
2Jinsi gani alivyo wa kutisha, BWANA Aliye Juu Sana,
Mfalme mkuu juu ya dunia yote.
3Ametiisha mataifa chini yetu
na mataifa chini ya miguu yetu.
4Alituchagulia urithi wetu kwa ajili yetu
fahari ya Yakobo, aliyempenda.
5Mungu amepaa katikati ya kelele za shangwe,
BWANA katikati ya sauti za tarumbeta.
6Mwimbieni Mungu sifa, imbeni sifa,
mwimbieni sifa Mfalme wetu, imbeni sifa.
7Kwa kuwa Mungu ni mfalme wa dunia yote,
mwimbieni zaburi za sifa.
8Mungu anatawala juu ya mataifa,
Mungu ameketi juu ya kiti chake cha enzi kitakatifu.
9Wakuu wa mataifa wanakusanyika kama watu wa Mungu wa Abrahamu,
kwa kuwa wafalme wa dunia ni mali ya Mungu;
yeye ametukuka sana.
Copyright information for Neno