Psalms 54

Kuomba Ulinzi Wa Mungu Kutokana Na Adui

(Kwa Mwimbishaji Na Ala Za Nyuzi Za Uimbaji. Utenzi Wa Daudi Wakati Mtu Mmoja Wa Zifu Alipomwendea Sauli Na Kumjulisha Kuwa Daudi Amejificha Kwao)

1Ee Mungu uniokoe kwa jina lako,
unifanyie hukumu kwa uwezo wako.
2Ee Mungu, sikia maombi yangu,
usikilize maneno ya kinywa changu.
3Wageni wananishambulia,
watu wakatili wanayatafuta maisha yangu,
watu wasiomjali Mungu.
4Hakika Mungu ni msaada wangu,
Bwana ndiye anayenitegemeza.
5Mabaya na yawarudie wale wanaonisingizia,
kwa uaminifu wako uwaangamize.
6Nitakutolea dhabihu za hiari;
Ee BWANA, nitalisifu jina lako
kwa kuwa ni vyema.
7Kwa maana ameniokoa
kutoka katika shida zangu zote,
macho yangu yameona kwa furaha
ushindi dhidi ya adui zangu.
Copyright information for Neno