1 Chronicles 2:54

54 aWazao wa Salma walikuwa:
Bethlehemu, Wanetofathi, Atroth-Beth-Yoabu, nusu ya Wamanahathi, Wasori,
Copyright information for SwhNEN