2 Chronicles 28:20

20 aHivyo Tiglath-Pileseri mfalme wa Ashuru akaja kumtesa badala ya kumsaidia.
Copyright information for SwhNEN