2 Chronicles 36:5

Yehoyakimu Mfalme Wa Yuda

(2 Wafalme 23:35–24:7)

5 aYehoyakimu alikuwa na umri wa miaka ishirini na mitano alipoanza kutawala, naye akatawala huko Yerusalemu miaka kumi na mmoja. Akafanya maovu machoni pa Bwana Mungu wake.
Copyright information for SwhNEN