2 Samuel 23:30

30 aBenaya Mpirathoni;
Hidai kutoka mabonde ya Gaashi;
Copyright information for SwhNEN