2 Samuel 24:16

16 aMalaika aliponyoosha mkono wake ili kuangamiza Yerusalemu, Bwana akahuzunika kwa sababu ya maafa, akamwambia yule malaika aliyekuwa anawadhuru watu, “Yatosha! Rudisha mkono wako.” Wakati huo malaika wa Bwana alikuwa kwenye sakafu ya kupuria ya Arauna,
Pia anaitwa Ornani kwa Kiebrania.
Myebusi.

Copyright information for SwhNEN