Acts 16:1

Timotheo Aungana Na Paulo Na Sila

1 aPaulo akafika Derbe na kisha Listra, ambako kulikuwa na mwanafunzi mmoja jina lake Timotheo, ambaye mama yake alikuwa Myahudi aliyeamini, lakini baba yake alikuwa Myunani.
Copyright information for SwhNEN