Hebrews 8:1

Kuhani Mkuu Wa Agano Jipya

1 aBasi jambo tunalotaka kulisema ni hili: Tunaye Kuhani Mkuu ambaye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Aliye Mkuu mbinguni,
Copyright information for SwhNEN