Hosea 1:5

5 aKatika siku ile nitavunja upinde wa Israeli katika Bonde la Yezreeli.”

Copyright information for SwhNEN