Joshua 19:50

50 akama vile Bwana alivyokuwa ameamuru. Walimpa mji alioutaka, ambao ni Timnath-Sera
Unajulikana pia kama Timnath-Heresi, ona Yos 24:30; Amu 2:9.
ulio katika nchi ya vilima ya Efraimu. Naye akajenga mji, akakaa huko.

Copyright information for SwhNEN