Judges 2:9

9 aWakamzika katika nchi ya urithi wake, huko Timnath-Heresi
Unajulikana pia kama Timnath-Sera, ona Yos 19:50; 24:30.
katika nchi ya vilima ya Efraimu, kaskazini ya Mlima Gaashi.

Copyright information for SwhNEN