Judges 7:22

22 aWalipozipiga zile tarumbeta 300, Bwana akafanya watu katika kambi yote kugeuziana upanga kila mmoja na mwenziwe. Jeshi likakimbia mpaka Beth-Shita kuelekea Serera
Au: Seretha.
hadi mpakani mwa Abel-Mehola karibu na Tabathi.
Copyright information for SwhNEN