Matthew 3:1

Yohana Mbatizaji Atayarisha Njia

(Marko 1:1-8; Luka 3:1-18; Yohana 1:19-28)

1 aSiku hizo Yohana Mbatizaji alikuja akihubiri katika nyika ya Uyahudi, akisema,
Copyright information for SwhNEN