Numbers 23:7

7 aNdipo Balaamu akasema ujumbe wake:

“Balaki amenileta kutoka Aramu,
mfalme wa Moabu kutoka milima ya mashariki.
Akasema, ‘Njoo, unilaanie Yakobo;
njoo unishutumie Israeli.’
Copyright information for SwhNEN