Psalms 135:11

11 aMfalme Sihoni na Waamori,
Ogu mfalme wa Bashani
na wafalme wote wa Kanaani:
Copyright information for SwhNEN