Revelation of John 7:15

15 aKwa hiyo,

“Wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu
na kumtumikia usiku na mchana
katika hekalu lake;
naye aketiye katika kile kiti cha enzi
atatanda hema yake juu yao.
Copyright information for SwhNEN