1 Chronicles 10

ЦАРУВАНЕ НА ДАВИД

( 10:1—29:30 )

Последни дни и смърт на Саул

1 a А филистимците воюваха против Израил; и Израилевите мъже побегнаха от филистимците и паднаха убити на хълма Гелвуе.

2При преследването филистимците настигнаха Саул и синовете му; и филистимците убиха Сауловите синове Йонатан, Авинадав и Мелхисуй.

3И като се засилваше боят против Саул, стрелците го улучиха и той беше наранен от стрелците.

4Тогава Саул каза на оръженосеца си: Изтегли меча си и ме прободи с него, да не би да дойдат тези необрязани и се поругаят с мене. Но оръженосецът му не искаше, защото много се боеше. Затова Саул взе меча си и падна върху него.

5Оръженосецът му, като видя, че Саул умря, падна и той на меча си и умря.

6Така умряха Саул и тримата му синове; и целият му дом умря едновременно.

7Тогава всички Израилеви мъже, които бяха в долината, като видяха, че побегнаха и че Саул и синовете му умряха, напуснаха градовете си и побегнаха; а филистимците дойдоха и се заселиха в тях.

8А на следващия ден, когато филистимците дойдоха да съблекат убитите, намериха Саул и синовете му паднали на хълма Гелвуе.

9И като го съблякоха, взеха главата и оръжията му и ги разпратиха наоколо по филистимската земя, за да разнесат известие на идолите си и на народа.

10 b Положиха оръжието му в храма на боговете си, а главата му приковаха в Дагоновото капище.

11А когато всичките жители на Явис-галаад чуха всичко, което филистимците сторили на Саул,

12всички храбри мъже станаха и вдигнаха тялото на Саул и телата на синовете му, донесоха ги в Явис и погребаха костите им под дъба на Явис; и постиха седем дни.

13 c Така умря Саул заради престъплението, което извърши против Господа , против Господнето слово, което не опази, а още – понеже се беше съвещавал със запитвачка на зли духове, за да се допита до тях,

14 d а до Господа не се допита, затова Той го умъртви и обърна царството към Давид, Есеевия син.
Copyright information for BulProtRev