1 Chronicles 11

Възцаряване на Давид над цял Израил

1 a Тогава целият Израил се събра при Давид в Хеврон и казаха: Ето, ние сме твоя кост и твоя плът.

2 b И по-рано още, и докато Саул царуваше, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израил, и на тебе Господ , твоят Бог, каза: Ти ще пасеш народа Ми Израил и ти ще бъдеш вожд над народа Ми Израил.

3 c И така, всички Израилеви старейшини дойдоха при царя в Хеврон; и Давид сключи завет с тях пред Господа в Хеврон; и те помазаха Давид за цар над Израил според Господнето слово чрез Самуил.

4 d Тогава Давид и целият Израил отидоха в Йерусалим (който беше Евус), където бяха жителите на земята, йевусейците.

5 А жителите на Евус казаха на Давид: Няма да влезеш тук. Обаче Давид превзе крепостта Сион; това е Давидовият град.

6 Давид каза: Който пръв удари йевусейците, той ще бъде военачалник и вожд. И Йоав, Саруииният син, се качи пръв; и стана военачалник.

7 Тогава Давид се засели в крепостта; затова тя бе наречена Давидов град.

8 Той съгради града околовръст от Мило и наоколо; а Йоав поправи останалата част от града.

9 И Давид преуспяваше и ставаше все по-велик, защото Господ на Силите беше с него.

10 e А ето началниците на силните мъже, които имаше Давид, които заедно с целия Израил се подвизаваха с него за царството му, за да го направят цар според Господнето слово относно Израил.

11 А ето броя на силните мъже, които имаше Давид: Ясовеам, Ахмоновият син, главен военачалник; той, като замахваше с копието си против триста души неприятели, ги уби в едно сражение.

12 След него беше ахохиецът Елеазар, Додовият син, който беше един от тримата силни мъже.

13 f Той беше с Давид във Фас-дамим
11:13 В 1 Цар. 17:1 – Ефес-дамим.
, когато филистимците се събраха за бой там, където имаше къс земя, пълна с ечемик; и когато народът побегна пред филистимците,

14 те застанаха сред нивата и я защитаваха, и поразиха филистимците; и Господ извърши голямо избавление.

15 h После трима от тридесетте военачалници слязоха до скалата при Давид в Одоламската пещера; а филистимският стан беше разположен в Рафаимската долина.

16 И Давид, като беше тогава в канарата, а филистимският гарнизон беше по това време във Витлеем,

17 и Давид, като пожела, каза: Кой би ми дал да пия вода от Витлеемския кладенец, който е при портата;

18 то тези трима преминаха през филистимския стан и наляха вода от Витлеемския кладенец, който е при портата, и като взеха вода, донесоха на Давид. Но Давид отказа да я пие, а я възля на Господа , като каза:

19 Да не ми даде моят Бог да сторя това! Да пия ли кръвта на тези мъже, които изложиха живота си на опасност? Защото с опасност за живота си я донесоха. Затова отказа да я пие. Това направиха тези трима силни мъже.

20 i Йоавовият брат Ависей беше главен между другите трима; защото той, като замахваше с копието си против триста души неприятели, ги уби и си придоби име между тримата.

21 j Между тримата той беше по-славен от другите двама и им стана началник; но не стигна до първите трима.

22 k Ванайя, Йодаевият син, син на един храбър мъж от Кавсеил, който беше извършил храбри дела – той уби двамата моавски мъже, които се биеха като лъвове; също той слезе и уби лъва сред рова в снежния ден;

23 при това той уби египтянина, мъж с голям ръст, пет лакътя висок; в ръката на египтянина имаше копие като кросно на тъкач; а Ванайя слезе при него само с тояга и като грабна копието от ръката на египтянина, го уби със собственото му копие.

24 Тези неща направи Ванайя, Йодаевият син, и си придоби име между тези трима силни мъже.

25 Ето, той стана по-силен от тридесетте, но не стигна до първите трима. И Давид го постави над телохранителите си.

26 l А силните мъже между войските бяха
11:26 Във 2 Цар. 23:24-39 някои от имената, които следват, са записани различно.
: Асаил, Йоавовият брат, Елханан, син на Додо от Витлеем.

27 Самот арорецът, Хелис фелонецът,

28 Ирас, син на текоеца Екис, Авезер анатонецът,

29 Сивехай хустанецът, Илай ахохиецът,

30 Маарай нетофатецът, Хелед, син на нетофатеца Ваана,

31 Итай, син на Ривайя от Гавая, която принадлежеше на Вениаминовите потомци, Ванайя пиратонецът,

32 Урай от долините Гаас, Авиил арватецът,

33 Азмавет варумецът, Елиав саалвонецът,

34 синовете на гизонеца Асим, Йонатан, син на арареца Сагий,

35 Ахиам, син на арареца Сахар, Елифал, Уровият син,

36 Ефер мехиратецът, Ахия фелонецът,

37 Есро кармилецът, Наарай, Есвеевият син,

38 Йоил, Натановият брат, Мивар, Аргиевият син,

39 Селек амонецът, Нахарай виротецът, оръженосецът на Йоав, Саруиния син,

40 Ираз йетерецът, Гарив йетерецът,

41 Урия хетеецът, Завад, Аалаевият син,

42 Адин, син на рувимеца Сиза, началник на Рувимовите синове, и тридесет души с него,

43 Анан, син на Мааха, Йосафат митнецът,

44 Озия астеротецът, Сама и Еиил, синове на ароиреца Хотам,

45 Един, син на Симрий, брат му Йоха, тисецът,

46 Елиил маавецът, Еривай и Йосавия, Елнаамови синове, Етем моавецът,

47 Елиил, Овид и Ясиил месоваецът.
Copyright information for BulProtRev