1 Chronicles 11:2

2 a И по-рано още, и докато Саул царуваше, ти беше, който извеждаше и въвеждаше Израил, и на тебе Господ , твоят Бог, каза: Ти ще пасеш народа Ми Израил и ти ще бъдеш вожд над народа Ми Израил.
Copyright information for BulProtRev