1 Chronicles 12

1 a Ето онези, които дойдоха при Давид в Сиклаг, докато още се затваряше, за да се крие от Саул, Кисовия син; те бяха от силните мъже, които му помагаха във война.

2 b Те бяха въоръжени с лъкове и можеха да си служат и с дясната, и с лявата ръка за хвърляне на камъни с прашка и за стреляне с лък, и бяха от Сауловите братя, от Вениамин.

3 Началникът беше Ахиезер, после Йоас, синове на гаваатеца Сама; Езиил и Филет, Азмаветови синове; Вераха, анатотецът Ииуй,

4 гаваонецът Исмайя, силен между тридесетте и над тридесетте; Йеремия, Яазаил, Йоанан, гедиротецът Йозавад,

5 Елузай, Еримот, Ваалия, Семария, аруфецът Сафатия,

6 Елкана, Есия, Азареил, Йозер и Ясовеам, Кореевите синове;

7 и Йоил и Зевадия, синове на Ероам от Гедор.

8 c А някои от Гадовите синове се отделиха и дойдоха при Давид в канарата в пустинята, мъже силни и храбри, обучени за бой, които знаеха да употребяват щит и копие, чиито лица бяха като на лъв и които бяха бързи като сърните по хълмовете.

9 Те бяха: Езер, първият; Авдий, вторият; Елиав, третият;

10 Мисмана, четвъртият; Йеремия, петият;

11 Атай, шестият; Елиил, седмият;

12 Йоанан, осмият; Елзавад, деветият;

13 Йеремия, десетият; и Махванай, единадесетият.

14 Тези от Гадовите синове бяха военачалници; който беше най-долен между тях, беше над сто войници, а който беше най-горен, беше над хиляда.

15 d Тези бяха, които преминаха Йордан в първия месец, когато реката заливаше всичките си брегове, и разгониха всички жители на долините към изток и към запад.

16 Също и от Вениаминовите синове и Юдовите синове дойдоха при Давид в канарата.

17 А Давид излезе да ги посрещне и им проговори: Ако идвате при мене с мир, за да ми помогнете, сърцето ми ще се привърже към вас; но ако сте дошли, за да ме предадете на неприятелите ми, след като няма насилие в ръцете ми, Бог на бащите ни нека види и нека изобличи това.

18 e Тогава върху Амасий, главния между началниците, дойде дух и той каза: Твои сме, Давиде, и на твоя страна, Есеев сине! Мир, мир на тебе! Мир и на помощниците ти! Защото твоят Бог ти помага. Тогава Давид ги прие и ги постави началници на дружината си.

19 f И от Манасия се присъединиха някои към Давид, когато той дойде с филистимците на бой против Саул; обаче не им помогнаха, защото филистимските управители, като се посъветваха, го върнаха, понеже казваха: Той ще премине към господаря си Саул с опасност за главите ни.

20 А когато Давид се връщаше в Сиклаг, от Манасия към него се присъединиха: Адна, Йозавад, Едиил, Михаил, Йозавад, Елиу и Силатай, военачалници на Манасиевите хиляди.

21 g Те помогнаха на Давид против разбойниците, защото те всички бяха силни и храбри; и станаха военачалници.

22 Защото от ден на ден мъже прииждаха при Давид, за да му помагат, докато стана голяма войска, като войска Божия.

23 h Ето броя на въоръжените за бой началници, които дойдоха при Давид в Хеврон, за да му възвърнат Сауловото царство според Господнето слово:

24 от Юдовите синове – шест хиляди и осемстотин щитоносци и копиеносци, въоръжени за бой;

25 от Симеоновите синове – седем хиляди и сто души, силни и храбри за бой;

26 от Левиевите синове – четири хиляди и шестстотин души;

27 а Йодай беше началник на Аароновите синове; с него бяха три хиляди и седемстотин души,

28 i и Садок, силен и храбър младеж, и от бащиния му дом двадесет и двама началници;

29 j а от Вениаминовите синове, Сауловите братя – три хиляди души; защото дотогава по-голямата част от тях бяха поддържали Сауловия дом;

30 от Ефремовите синове – двадесет хиляди и осемстотин души, силни и храбри, именити мъже от бащиния си дом;

31 от половината Манасиево племе – осемнадесет хиляди души, които се определиха по име да дойдат и направят Давид цар;

32 k от Исахаровите синове – мъже, които разбираха времената и знаеха как трябва да постъпва Израил, с двеста техни началници и всичките им братя, които действаха под тяхна заповед;

33 от Завулон – петдесет хиляди души, които можеха да излизат с войската, да я поставят в строй с всякакви военни оръжия и да управляват сражението, с непоколебимо сърце;

34 от Нефталим – хиляда началници и с тях тридесет и седем хиляди щитоносци и копиеносци;

35 от Дановите синове – двадесет и осем хиляди и шестстотин мъже, които можеха да се строят за бой;

36 от Асир – четиридесет хиляди души, които можеха да излизат с войската, да я поставят в строй;

37 а оттатък Йордан, от Рувимовите синове, от Гадовите синове и от половината племе на Манасия – сто и двадесет хиляди души с всякакви военни оръжия за бой.

38 Всички тези военни мъже, нареждани в строй, дойдоха с цяло сърце в Хеврон, за да направят Давид цар над целия Израил; така и всички други в Израил бяха с едно сърце да направят Давид цар.

39 И бяха там с Давид три дни и ядяха и пиеха, защото братята им бяха приготвили за тях.

40 Освен това и онези, които бяха близо до тях, чак до Исахар, Завулон и Нефталим, им донесоха храна с осли, камили, мулета и волове – храни от брашно, нанизи смокини, сухо грозде, вино, дървено масло, говеда и изобилно овце; защото беше веселие в Израил.
Copyright information for BulProtRev