1 Chronicles 13

Давид и Ковчегът на Завета

1 Тогава Давид се съветва с хилядниците, стотниците и всичките началници;

2 a и Давид каза на цялото Израилево общество: Ако ви е угодно и ако е от Господа , нашия Бог, нека пратим навсякъде до братята си, останали по цялата Израилева земя, и освен тях и до свещениците и левитите, които са в градовете им и околностите, за да се съберат при нас;

3 b и нека донесем при нас ковчега на нашия Бог, защото не го потърсихме в Сауловите дни.

4 И целият събор каза, че ще направят така, защото това се видя право на целия народ.

5 c Тогава Давид събра целия Израил от Египетския поток Сихор чак до прохода на Емат, за да донесат Божия ковчег от Кириат-иарим.

6 d Давид отиде с целия Израил във Ваала, т. е. в Юдов Кириат-иарим, за да вдигне оттам Божия ковчег, който се нарича с името на Господа , Който обитава между херувимите.

7 e И като изнесоха Божия ковчег от Авинадавовата къща, сложиха го на нова кола; и Оза и Ахио караха колата.

8 f Давид и целият Израил играеха пред Господа с цялата си сила, с песни, с арфи, с псалтири, с тъпанчета, с кимвали и с тръби.

9 g А когато стигнаха до Хидоновия
13:9 Във 2 Цар. 6:6 – Нахоновия.
харман, Оза протегна ръката си и хвана ковчега, защото воловете го раздрусаха.

10 i Тогава гневът на Господа пламна против Оза и го порази затова, че протегна ръката си към ковчега; и той умря там пред Бога.

11 Давид се наскърби затова, че Господ нанесе поражение на Оза; и нарече онова място Фарез-оза
13:11 Т.е. Поражение (пролом) на Оза.
, както се казва и до днес.

12 И в онзи ден Давид се уплаши от Бога и каза: Как ще донеса при себе си Божия ковчег?

13 Затова Давид не премести ковчега при себе си в Давидовия град, а го отпрати в къщата на гетеца Овид-едом.

14 k Божият ковчег престоя със семейството на Овид-едом в къщата му три месеца; и Господ благослови дома на Овид-едом и всичко, което имаше.
Copyright information for BulProtRev