1 Chronicles 15

Подготовка и преместване на Ковчега на Завета в Йерусалим

1 a След това Давид си построи и други къщи в Давидовия град; приготви и място за Божия ковчег и постави шатър за него.

2 b Тогава Давид каза: Не трябва да вдигат Божия ковчег други освен левитите, защото тях избра Господ да носят Божия ковчег и да Му служат винаги.

3 c И Давид събра целия Израил в Йерусалим, за да пренесат Господния ковчег на мястото, което беше приготвил за него.

4 Давид събра Аароновите потомци и левитите;

5 от Каатовите потомци – началника Уриил и братята му, сто и двадесет души;

6 от Мерариевите потомци – началника Асайя и братята му, двеста и двадесет души;

7 d от Гирсоновите потомци – началника Йоил и братята му, сто и тридесет души;

8 от Елисафановите потомци – началника Семая и братята му, двеста души;

9 e от Хевроновите потомци – началника Елиил и братята му, осемдесет души;

10 от Озииловите потомци – началника Аминадав и братята му, сто и двадесет души.

11 Давид повика свещениците Садок и Авиатар и левитите Уриил, Асайя, Йоил, Семая, Емиил и Аминадав и им каза:

12 Вие сте началници на бащините домове на левитите; осветете се, вие и братята ви, за да пренесете ковчега на Господа , Израилевия Бог, на мястото, което съм приготвил за него.

13 f Защото понеже първия път вие не го вдигнахте, Господ , нашият Бог, нанесе поражение върху нас, защото не Го потърсихме според както е заповядано.

14 И така, свещениците и левитите осветиха себе си, за да пренесат ковчега на Господа , Израилевия Бог.

15 g (Левиевите синове бяха тези, които носеха Божия ковчег с върлините горе на раменете си, както заповяда Моисей според Господнето слово.)

16 Давид каза на левитските началници да поставят братята си – певците с музикални инструменти, псалтири, арфи и кимвали, за да свирят весело със силен глас.

17 h И така, левитите поставиха Еман, Йоилевия син, а от братята му Асаф – Варахииния син; а от братята им, Мерариевите потомци – Етан, Кисиевия син;

18 и с тях братята им от втория чин, вратарите Захария, Вена, Яазиил, Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Ванайя, Маасия, Мататия, Елифалей, Микнейя, Овид-едом и Еиил.

19 Така певците Еман, Асаф и Етан бяха определени да дрънкат с медни кимвали;

20 i а Захария, Азиил, Семирамот, Ехиил, Уний, Елиав, Маасия и Ванайя – с псалтири по Аламот;

21 а Мататия, Елифалей, Микнейя, Овид-едом, Еиил и Азазия – с арфи по Семинит, за да ръководят пеенето.

22 А Ханания, главен певец на левитите, ръководеше пеенето, понеже беше изкусен.

23 А Варахия и Елкана бяха вратари за ковчега.

24 j А свещениците Севания, Йосафат, Натанаил, Амасий, Захария, Ванайя и Елиезер свиреха с тръбите пред Божия ковчег; а Овид-едом и Ехия бяха вратари за ковчега.

25 k И така, Давид и Израилевите старейшини и хилядниците отидоха да вдигнат с веселие ковчега на Господния завет от Овид-едомовата къща.

26 И понеже Бог помагаше на левитите, които носеха ковчега на Господния завет, те пожертваха седем телета и седем овена.

27 Давид беше облечен с одежда от висон, както и всички левити, които носеха ковчега, и певците, и Ханания, ръководителят на певците; а Давид носеше ленен ефод.

28 l Така целият Израил внасяше ковчега на Господния завет с възклицание, с глас от рог, с тръби и кимвали, като свиреха с псалтири и арфи.

29 m А когато ковчегът на Господния завет влизаше в Давидовия град, Михала, Сауловата дъщеря, погледна от прозореца и като видя, че цар Давид скача и играе, го презря в сърцето си.
Copyright information for BulProtRev