1 Chronicles 16:23-28

23 a Пейте на Господа , жители на целия свят;
благовествайте от ден на ден спасението Му.
24 Възвестете между народите славата Му,
между всички племена – чудните Му дела.
25 Защото Господ е велик и твърде достоен за хвала
и за страхопочитание повече от всички богове.
26 b Защото всички богове на племената са суетни,
а Господ създаде небесата.
27 Слава и великолепие са пред Него,
сила и радост на мястото Му.
28 Отдайте на Господа вие, семейства на племената,
отдайте на Господа слава и сила.
Copyright information for BulProtRev