1 Chronicles 17

Желанието на Давид да построи храм

1 a След като Давид се настани в къщата си, той каза на пророк Натан: Виж, аз живея в кедрова къща, а ковчегът на Господния завет стои под завеси.

2 Натан отговори на Давид: Направи всичко, което е в сърцето ти, защото Бог е с тебе.

3 Но през същата нощ Господнето слово дойде към Натан и каза:

4 Иди кажи на слугата Ми Давид: Така говори Господ : Ти няма да Ми построиш дом, в който да обитавам,

5 защото от деня, когато изведох Израил от Египет, дори до днес не съм обитавал в дом, а съм ходил от шатър в шатър и от скиния в скиния.

6 В кое от всичките места, където съм ходил с целия Израил, говорих Аз някога на някой от Израилевите съдии, на които заповядах да пасат народа Ми, като казах: Защо не Ми построихте кедров дом?

7 И така, сега така да кажеш на слугата Ми Давид: Така каза Господ на Силите: Аз те взех от кошарата, от подир стадото, за да бъдеш вожд на народа Ми Израил;

8 и съм бил с тебе навсякъде, където си ходил, и изтребих всичките ти неприятели пред теб, и направих името ти да е както името на великите, които са на земята.

9 И ще определя мястото за народа Си Израил и ще го насадя, и ще обитава на своето собствено място, и няма да се премести вече; и тези, които вършат неправда, няма вече да ги притесняват, както преди

10 и както от времето, когато поставих съдии над народа Си Израил; и ще покоря всичките ти неприятели. При това ти явявам, че Господ ще ти съгради дом.

11 Когато се навършат дните ти и трябва да отидеш при бащите си, ще въздигна потомеца ти след тебе, който ще бъде един от твоите синове, и ще утвърдя царството му.

12 Той ще Ми построи дом; и Аз ще утвърдя престола му до века.

13 b Аз ще му бъда Отец и той ще Ми бъде син; и няма да отнема милостта Си от него, както я отнех от онзи, който беше преди теб;

14 c а ще го закрепя в Моя дом и в Моето царство до века; престолът му ще бъде утвърден до века.

15 И Натан говорѝ на Давид точно според тези думи и напълно според това видение.

16 d Тогава цар Давид влезе, седна пред Господа и каза: Кой съм аз, Господи Боже, и какъв е моят дом, че си ме довел до това положение ?

17 Но даже и това беше малко пред очите Ти, Боже; а Ти си говорил още за едно дълго бъдеще за дома на слугата Си и благосклонно си погледнал към мене като към човек от висока степен, Господи Боже.

18 Какво повече може да Ти каже Давид за честта, оказана на слугата Ти? Защото Ти познаваш слугата Си.

19 Господи , заради слугата Си и според Своето сърце Ти си сторил всичко за това велико дело, за да явиш всички тези велики дела.

20 Господи , няма подобен на Тебе според всичко, което сме чули с ушите си.

21 И кой друг народ на света е като Твоя народ Израил, при когото Бог дойде да го откупи за Свой народ, за да придобиеш име чрез велики и страшни дела, като Ти прогони народите пред народа Си, който си откупил от Египет?

22 Защото си направил народа Си Израил Свой народ до века; и Ти, Господи , им стана Бог.

23 И сега, Господи , нека се утвърди до века думата, която си говорил за слугата Си и за дома му, и направѝ както си говорил.

24 Нека се утвърди; така че да се възвеличи името Ти до века, за да казват: Господ на Силите, Израилевият Бог, е Бог на Израил; и нека бъде утвърден пред Тебе домът на слугата Ти Давид.

25 Защото ти, Боже мой, откри на слугата Си, че ще му съградиш дом; затова слугата Ти намери сърцето си разположено да се помоли пред Теб.

26 И сега, Господи , Ти си Бог и си обещал тези блага на слугата Си;

27 и така, сега благоволи да благословиш дома на слугата Си, за да пребъдва пред Тебе до века, защото Ти, Господи , си го благословил и ще бъде благословен до века.
Copyright information for BulProtRev