1 Chronicles 18

Победни войни на Давид

1 a След това Давид порази филистимците и ги покори, и отне Гет и селата му от ръката им.

2 Порази и моавците; и те станаха Давидови слуги и плащаха данък.

3 Давид порази още совския цар Ададезер в Емат, когато последният отиваше да утвърди властта си на реката Ефрат.

4 b Давид му отне хиляда колесници, седем хиляди конници и двадесет хиляди пешаци и преряза жилите на всички колеснични коне само че запази от тях за сто колесници.

5 И когато дамаските сирийци дойдоха, за да помогнат на совския цар Ададезер, Давид порази от сирийците двадесет и две хиляди мъже.

6 Тогава Давид постави гарнизони в Дамаска Сирия; и сирийците станаха Давидови слуги и плащаха данък. И Господ запазваше Давид, където и да отиваше.

7 Давид взе златните щитове, които бяха върху слугите на Ададезер, и ги донесе в Йерусалим.

8 c И от Тиват и от Хун, Ададезерови градове, Давид взе твърде много мед, от която Соломон направи медното море, стълбовете и медните съдове.

9 А ематският цар Той, когато чу, че Давид поразил цялата сила на совския цар Ададезер,

10 прати сина си Адорам при цар Давид, за да го поздрави и да го благослови, понеже се бил против Ададезер и го поразил, защото Ададезер често воюваше против Той. Адорам донесе със себе си всякакви златни, сребърни и медни съдове;

11 а и тях цар Давид посвети на Господа заедно със среброто и златото, което беше отнел от всички народи: от Едом, от Моав, от амонците, от филистимците и от Амалик.

12 d При това Ависей, Саруиният син, порази осемнадесет хиляди едомци в Долината на солта.

13 e Той постави гарнизони в Едом и всички едомци се подчиниха на Давид. И Господ запазваше Давид, където и да отиваше.

14 Така Давид царува̀ над целия Израил и съдеше целия си народ, и им раздаваше правда.

15 А Йоав, Саруиният син, беше над войската; а Йосафат, Ахилудовият син – летописец;

16 а Садок, Ахитововият син, и Авимелех, Авиатаровият син – свещеници; а Суса – секретар;

17 f а Ванайя, Йодаевият син, беше над херетците и фелетците; а Давидовите синове бяха първенци около царя.
Copyright information for BulProtRev