1 Chronicles 19

Давид побеждава амонци и сирийци

1 a След това царят на амонците Наас умря и вместо него се възцари синът му Анун.

2 Тогава Давид каза: Ще покажа благосклонност към Анун, Наасовия син, понеже баща му показа благосклонност към мен. И така, Давид прати посланици, за да го утешат за баща му. А когато Давидовите слуги дойдоха при Анун в земята на амонците, за да го утешат,

3 първенците на амонците казаха на Анун: Мислиш ли, че от почит към баща ти Давид ти е пратил утешители? Не дойдоха ли слугите му при тебе, за да разузнаят, да разорят и да съгледат земята?

4 Затова Анун хвана Давидовите слуги и ги обръсна, отряза дрехите им до половина – до бедрата им, и ги отпрати.

5 И някои отидоха и известиха на Давид за стореното на мъжете и той изпрати хора да ги посрещнат (понеже мъжете много се срамуваха) и да им кажат от името на царя: Останете в Йерихон, докато пораснат брадите ви, и тогава се върнете.

6 b А след като амонците видяха, че бяха станали омразни на Давид, Анун и амонците пратиха хиляда таланта сребро, за да си наемат колесници и конници от Месопотамия, от Сирия на Маах и от Сова.

7 И си наеха тридесет и две хиляди колесници също и царя на Маах с народа му, които дойдоха и разположиха стан срещу Медева. И амонците, като се събраха от градовете си, дойдоха да воюват.

8 Когато чу това, Давид прати Йоав и цялото множество силни мъже.

9 А амонците излязоха и се строиха за бой при градската порта; а царете, които дойдоха, бяха отделно на полето.

10 Йоав, като видя, че се бяха строили за бой против него отпред и отзад, събра между всичките отбрани Израилеви мъже и ги опълчи против сирийците;

11 а останалия народ даде в ръката на брат си Ависей; и те се опълчиха против амонците.

12 Йоав каза: Ако сирийците надделеят над мене, тогава ти ще ми помогнеш; а ако амонците надделеят над тебе, тогава аз ще ти помогна.

13 Дерзай и нека бъдем мъжествени за народа си и за градовете на нашия Бог; а Господ нека извърши каквото Му се вижда угодно.

14 И така, Йоав и народът, който беше с него, встъпиха в сражение против сирийците; и те побегнаха пред него.

15 А когато амонците видяха, че сирийците побегнаха, тогава и те побегнаха пред брат му Ависей и влязоха в града. Тогава Йоав си дойде в Йерусалим.

16 А сирийците, като видяха, че бяха победени от Израил, пратиха посланици да изведат сирийците, които бяха оттатък реката Ефрат, начело със Совак, военачалника на Ададезер.

17 И когато бе известено на Давид, той събра целия Израил и като премина Йордан, дойде до тях и се опълчи против тях. И така, като се опълчи Давид на бой против сирийците, те се биха с него.

18 Но сирийците побегнаха пред Израил; и Давид изби от сирийците мъжете на седем хиляди колесници и четиридесет хиляди пешаци; уби и военачалника Совак.

19 Слугите на Ададезер, като видяха, че бяха победени от Израил, сключиха мир с Давид и му се подчиниха. И сирийците отказаха да помагат вече на амонците.
Copyright information for BulProtRev