1 Chronicles 2

1 a Ето синовете на Израил: Рувим, Симеон, Левий, Юда, Исахар, Завулон,

2 Дан, Йосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир.

Юдовото племе

3 b Юдови синове: Ир, Онан и Шела; тримата му се родиха от ханаанката, дъщерята на Суя. А първородният на Юда, Ир, беше лош пред Господа и той го умъртви.

4 c И снаха му Тамар му роди Фарес и Зара. Всички Юдови синове бяха петима.

5 d Фаресови синове: Есрон и Амул.

6 e А Зарови синове: Зимрий
2:6 В Ис. Нав. 7:1 – Завдий.
, Етан, Еман, Халкол и Дара
2:6 В 3 Цар. 4:31 – Дарда.
; всичко петима.

7 h А Хармиев син: Ахар
2:7 В Ис. Нав. 7:1 – Ахан.
, смутителят на Израил, който извърши престъпление относно обреченото.

8 А Етанов син – Азария.

9 А синове, които се родиха на Есрон: Ерамеил, Арам и Халев.

10 j И Арам роди Аминадав; а Аминадав роди Наасон, първенец на Юдовите потомци.

11 А Наасон роди Салмон; Салмон роди Вооз;

12 Вооз роди Овид; Овид роди Есей;

13 k а Есей роди първородния си Елиав, втория Авинадав, третия Сама,

14 четвъртия Натанаил, петия Радай,

15 шестия Осем и седмия Давид.

16 l А техни сестри бяха Саруйя и Авигея; а Саруините синове бяха трима: Ависей, Йоав и Асаил;

17 m и Авигея роди Амаса; а бащата на Амаса беше исмаилецът Йетер
2:17 Във 2 Цар. 17:25 – Итра, израилтянин.
.

18 Халев, Есроновият син, роди синове от жена си Азува и от Ериота: синовете му бяха Есер, Совав и Ардон.

19 o И като умря Азува, Халев си взе Ефрата, която му роди Ор.

20 p А Ор роди Урий; а Урий роди Веселеил.

21 q После Есрон влезе при дъщерята на Махир, Галаадовия баща; Есрон я взе, когато той беше на възраст шестдесет години, и тя му роди Сегув;

22 а Сегув роди Яир, който имаше двадесет и три града в галаадската земя.

23 r Гесур и Арам превзеха от тях Яировите поселища, с Кенат и селата му, шестдесет града. Всички те бяха синове на Махир, Галаадовия баща.

24 s А след като Есрон умря в Халев-ефрата, тогава Есроновата жена Авия му роди Асхор, бащата на Текуе.

25 Синовете на първородния на Есрон – Ерамеил, бяха: първородният Арам и Вуна, Орен, Осем и Ахия.

26 Ерамеил взе и друга жена, чието име беше Атара: тя беше майка на Онам.

27 А синовете на първородния на Ерамеил – Арам, бяха: Маас, Ямин и Екер.

28 Синовете на Анам бяха: Самай и Ядай; а синовете на Самай: Надав и Ависур.

29 Името на Ависуровата жена беше Авихаила, която му роди Ааван и Молид.

30 А Надавови синове бяха: Селед и Апаим; Селед умря бездетен.

31 t А син на Апаим беше Есий; а син на Есий – Сисан; а син на Сисан – Аалай.

32 А синовете на Ядай, Самаевия брат, бяха: Етер и Йонатан; Етер умря бездетен;

33 а синовете на Йонатан: Фалет и Заза. Тези бяха потомците на Ерамеил.

34 А Сисан нямаше синове, а дъщери. И Сисан имаше слуга египтянин на име Яраа;

35 Сисан даде дъщеря си на слугата си Яраа за жена; и тя му роди Атай;

36 u а Атай роди Натан; Натан роди Завад;

37 Завад роди Ефлал; Ефлал роди Овид;

38 Овид роди Ииуй; Ииуй роди Азария;

39 Азария роди Хелис; Хелис роди Елеас;

40 Елеас роди Сисамай; Сисамай роди Селум;

41 Селум роди Екамия; а Екамия роди Елисам.

42 А синовете на Хелев, Ерамеиловия брат, бяха: първородният му Миса, който беше баща на Зиф; и син на Мариса беше Ави-хеврон.

43 А Хевронови синове: Корей, Тапфуа, Рекем и Сема.

44 А Сема роди Раама, Йоркоамовия баща; а Рекем роди Самая.

45 И Самаев син беше Маон; а Маон беше Ветсуровият баща.

46 А наложницата на Халев – Гефа, роди Харан, Моса и Газез; а Харан роди Газез.

47 А Ядаеви синове: Регем, Йотам, Гисан, Фелет, Гефа и Сагаф.

48 И наложницата на Халев – Мааха, роди Север и Тирхан;

49 v роди още Сагаф, Мадмановия баща, Сева, Махвановия баща и бащата на Гавая; Халевова дъщеря беше Ахса.

50 Ето синовете на Халев, баща на първородния на Ефрата – Ор: Совал, Кириатиаримовият баща,

51 Салма, Витлеемовият баща, и Арев, Вет-гадеровият баща.

52 w А на Совал, Кириатиаримовия баща, синовете бяха Арое
2:52 В гл. 4:2 – Реайя.
и половината от манахатците.

53 А Кириатиаримовите семейства бяха: етерците, футците, суматците и мисрайците; от тях произлязоха сарайците и естаолците.

54 Салмови синове: Витлеем, нетофатците, Атарот-вит-Йоав, половината от манахатците, сарайците,

55 y семействата на писците, които живеят в Явис, тиратците, симеатците и сухатците. Това са кенейците, които произлязоха от Амат, праотец на Рихавовия дом.
Copyright information for BulProtRev