1 Chronicles 21

Преброяване на народа и Божието наказание

1 a Но Сатана се повдигна против Израил и подбуди Давид да преброи Израил.

2 b И така, Давид каза на Йоав и на първенците от народа: Идете, пребройте Израил от Вирсавее до Дан и ми доложете, за да науча броя им.

3 А Йоав отговори: Господ дано прибави на народа Си стократно повече, отколкото са! Но, господарю мой, царю, те всички не са ли слуги на господаря ми? Защо господарят ми желае това? Защо да стане причина за вина в Израил?

4 Обаче царската дума надделя над Йоав. И така, Йоав тръгна и като обходи целия Израил, се върна в Йерусалим.

5 Йоав доложи на Давид броя на преброения народ. И целият Израил беше един милион и сто хиляди мъже, които можеха да носят меч; а Юда – четиристотин и седемдесет хиляди мъже, които можеха да носят меч.

6 c А между тях той не брои левитите и Вениаминовите синове; защото царската дума беше гнусна за Йоав.

7 Но това нещо се видя зло пред Бога; затова Той порази Израил.

8 d Тогава Давид каза на Бога: Съгреших тежко, като извърших това; но сега, моля Ти се, премахни беззаконието на слугата Си, защото направих голяма глупост.

9 И Господ говорѝ на Давидовия ясновидец Гад:

10 e Иди, говорѝ на Давид: Така казва Господ : Три неща ти предлагам; избери си едно от тях, за да го извърша над теб.

11 И така, Гад дойде при Давид и му каза: Така казва Господ :

12 f Избери си или тригодишен глад, или три месеца да гинеш пред неприятелите си, като те стига техният меч, или три дни да поразява Господният меч, т. е. мор по земята, като ангелът Господен погубва по всичките Израилеви предели. И така, сега виж какъв отговор да върна на Онзи, Който ме е пратил.

13 Давид отвърна на Гад: Намирам се много натясно; обаче по-добре да падна в ръката на Господа , защото Неговите милости са твърде много; а в ръката на човека да не попадна.

14 И така, Господ прати мор върху Израил; и паднаха седемдесет хиляди мъже от Израил.

15 g Бог прати ангел в Йерусалим, за да го погуби; но когато започна да го погубва, Господ погледна и се разкая за злото, и каза на ангела, който погубваше народа: Стига вече; оттегли ръката си. И ангелът Господен стоеше при хармана на евусеца Орна.

16 h А Давид, като погледна и видя, че ангелът Господен стоеше между земята и небето с гол меч в ръката си, прострян над Йерусалим, тогава Давид и старейшините, облечени във вретища, паднаха на лицата си.

17 И Давид каза на Бога: Не заповядах ли аз да преброят народа? Наистина аз съм, който съгреших и извърших голямо зло; но тези овце какво са сторили? Над мене, моля Ти се, Господи Боже, нека бъде ръката Ти и над моя бащин дом, а не над Твоя народ, за да ги погуби.

18 i Тогава ангелът Господен заповяда на Гад да каже на Давид да отиде и издигне жертвеник на Господа на хармана на евусеца Орна.

19 И така, Давид излезе според думата, която Гад говори в Господнето име.

20 И като се обърна Орна и видя ангела, четиримата му синове, които бяха с него, се скриха. (А Орна вършееше жито.)

21 И като идваше Давид към Орна, Орна погледна и го видя; и излезе от хармана и се поклони на Давид с лице до земята.

22 Тогава Давид му каза: Дай ми мястото, където е този харман, за да издигна на него жертвеник на Господа ; дай ми го за пълна цена, за да престане язвата между народа.

23 А Орна отговори на Давид: Вземи си го и нека господарят ми, царят, направи каквото му се вижда за добре; ето, давам воловете за всеизгаряне, диканите за дърва и житото за принос; всичко давам.

24 А цар Давид каза на Орна: Не, а непременно ще го купя с пълна цена; защото не искам да взема за жертва на Господа това, което е твое, нито ще принеса за всеизгаряне, без да платя.

25 j И така, Давид даде на Орна за мястото шестстотин сикъла злато по теглилка.

26 k Там Давид издигна жертвеник на Господа и принесе всеизгаряния и мирни жертви, и призова Господа ; и Той му отговори от небето с огън, паднал върху жертвеника за всеизгарянето.

27 Тогава Господ заповяда на ангела и той върна меча си в ножницата му.

28 В онова време, когато Давид видя, че Господ го послуша на хармана на евусеца Орна, започна да принася там жертви.

29 l Защото в онова време Господнята скиния, която Моисей направи в пустинята, и жертвеникът за всеизгарянето бяха на високото място в Гаваон.

30 Но Давид не можеше да иде пред скинията да се допита до Бога, понеже се боеше от меча на ангела Господен .
Copyright information for BulProtRev