1 Chronicles 22:2

Подготовка на Давид за построяване на храма

2 a И Давид заповяда да съберат чужденците, които бяха в Израилевата земя; и накара каменоделците да изсекат и издялат камъни за построяването на Божия дом.
Copyright information for BulProtRev