1 Chronicles 24:1

Задължения на свещениците

1 a Ето отрядите на Аароновите потомци, Ааронови синове бяха: Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.
Copyright information for BulProtRev