1 Chronicles 25

Храмовите музиканти

1 a При това Давид и военачалниците определиха за службата някои от Асафовите, Емановите и Едутуновите синове да пророкуват с арфи, псалтири и кимвали; а броят на онези, които се занимаваха с тази служба, беше:

2 от Асафовите синове: Закхур, Йосиф, Натания и Асарила, Асафови синове, под наставлението на Асаф, който пророкуваше по нареждане на царя;

3 от Едутун, Едутуновите синове: Годолия, Езрий, Исая, Семей, Асавий и Мататия, шестима под наставлението на баща си Едутун, който пророкуваше с арфа и славословеше Господа ;

4 от Еман, Емановите синове: Вукия, Матания, Озиил, Суваил, Еримот, Анания, Ананий, Елиата, Гидалтий, Ромамтиезер, Йосвекаса, Малотий, Отир и Маазиот;

5 всички те бяха синове на царския ясновидец в Божиите слова Еман, определен да свири високо с рога. И Бог даде на Еман четиринадесет сина и три дъщери.

6 b Всички те под наставлението на баща си бяха певци в Господния дом с кимвали, псалтири и арфи за службата на Божия дом; а Асаф, Едутун и Еман бяха под нареждането на царя.

7 И броят им заедно с братята им, обучени в Господните пеения, всичките изкусни, беше двеста осемдесет и осем души.

8 c А те хвърлиха жребий за реда на служенето си, малък и голям, учител и ученик, наравно.

9 Първият жребий излезе за Асаф, т. е. за сина му Йосиф; вторият за Годолия – той, братята му и синовете му бяха дванадесет души;

10 третият за Закхур – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

11 четвъртият за Езрий – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

12 петият за Натания – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

13 шестият за Вукия – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

14 седмият за Асарил – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

15 осмият за Исая – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

16 деветият за Матания – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

17 десетият за Семей – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

18 единадесетият за Азареил – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

19 дванадесетият за Асавий – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

20 тринадесетият за Суваил – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

21 четиринадесетият за Мататия – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

22 петнадесетият за Еримот – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

23 шестнадесетият за Анания – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

24 седемнадесетият за Йосвекаса – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

25 осемнадесетият за Анания – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

26 деветнадесетият за Малотия – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

27 двадесетият за Елиата – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

28 двадесет и първият за Отир – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

29 двадесет и вторият за Гидалтия – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

30 двадесет и третият за Маазиот – той, синовете му и братята му, дванадесет души;

31 и двадесет и четвъртият за Ромамтиезер – той, синовете му и братята му, дванадесет души.
Copyright information for BulProtRev