1 Chronicles 3

1 a А ето синовете, които се родиха на Давид в Хеврон: първородният Амнон, от езраелката Ахиноама; вторият Даниил
3:1 Във 2 Цар. 3:3 – Хилеав.
от кармилката Авигея;

2 третият Авесалом, син на Мааха, дъщеря на гесурския цар Талмай; четвъртият Адония, син на Агита;

3 c петият Сефатия, от Авитала; шестият Итраам, от жена му Егла.

4 d Шестимата му се родиха в Хеврон, където Давид царува̀ седем години и шест месеца; а в Йерусалим царува̀ тридесет и три години.

5 e А тези му се родиха в Йерусалим: Сама
3:5 Във 2 Цар. 5:14 – Самуа.
, Совав, Натан и Соломон, четиримата от Витсавее, дъщеря на Амиил
3:5 Във 2 Цар. 11:3 – Елиам.
;

6 h и Евар, Елисама
3:6 Във 2 Цар. 5:15 – Елисуа.
, Елифалет,

7 Ногах, Нефег, Яфия,

8 j Елисама, Елиада и Елифалет, девет души;

9 k всички те бяха Давидови синове освен синовете от наложниците; и Тамар беше тяхна сестра.

10 l А Соломонов син беше Ровоам; негов син – Авия; негов син – Аса; негов син – Йосафат;

11 m негов син – Йорам; негов син – Охозия
3:11 Във 2 Лет. 21:17 – Йоахаз.
; негов син – Йоас;

12 o негов син – Амасия; негов син – Азария
3:12 В 4 Цар. 15:30 – Озия.
; негов син – Йотам;

13 негов син – Ахаз; негов син – Езекия; негов син – Манасия;

14 негов син – Амон; негов син – Йосия.

15 А синовете на Йосия бяха: първородният Йоанан, вторият Йоаким, третият Седекия, четвъртият Селум.

16 q А Йоакимови синове: Йехония – син му, Седекия – негов син.

17 r А Йехониев син беше Асир; негов син – Салатиил,

18 и Малхирам, Федайя, Сенасар, Екамия, Осама и Недавия.

19 А Федайеви синове: Зоровавел и Семей; а Зоровавелови синове: Месулам и Анания, и сестра им Саломита,

20 и Асува, Оел, Варахия, Асадия и Юсав-есед, петима.

21 А Ананиеви синове: Фелатия и Исая, синовете на Рафайя, синовете на Арнан, синовете на Авдий, синовете на Сехания.

22 s А Сеханиев син – Семая; и Семайеви синове: Хатус, Игал, Вария, Неария и Сафат, шестима.

23 А Неариеви синови: Елиоинай, Езекия и Азрикам, трима.

24 А Елиоинаеви синове: Одайя, Елиасив, Фелайя, Акув, Йоанан, Далайя и Ананий, седмина.
Copyright information for BulProtRev