1 Chronicles 4

1 a Юдови синове: Фарес, Есрон, Хармий, Ор и Совал.

2 Реайя, Соваловият син, роди Яат; и Яат роди Ахумай и Лаад. Тези са семействата на сарайците.

3 И ето синовете на Итамовия баща: Езраел, Есма и Едвас; името на сестра им беше Аселелфония,

4 b и Фануил, Гедеровият баща, и Езер, Хусовият баща. Тези са потомците на Ор, първородния на Ефрата, Витлеемовия баща.

5 c Асхор, Текуевият баща, имаше две жени – Хала и Наара.

6 Наара му роди Ахузам, Ефер, Темания и Ахастар; тези бяха синовете на Наара.

7 А синовете на Хала: Серет, Есуар и Етнан.

8 Кос роди Анув, Совива и семействата на Ахарил, Арумовия син.

9 d А Явис
4:9 Т.е. скръбен.
беше най-много почитан между братята си; и майка му го нарече Явис, като казваше: Понеже го родих в скръб.

10 И Явис призова Израилевия Бог, като каза: Дано действително ме благословиш и дано разшириш пределите ми, и ръката Ти да бъде с мен, и да ме пазиш от зло, за да нямам скръб! И Бог му даде това, което поиска.

11 А Хелуви, Суевият брат, роди Махир; той беше Естоновият баща.

12 А Естон роди Ветраф, Фасей и Техин, основател
4:12 От евр. баща .
на град Наас; тези са мъжете на Риха.

13 g А Кенезови синове бяха: Готониил и Сарайя; а Готониилов син – Атат.

14 h А Меонотай роди Офра; а Сарайя роди Йоав, родоначалника
4:14 В Бит. 46:10 и Изх. 6:15 – Емуил.
на долината на дърводелците, защото бяха дърводелци.

15 А синовете на Халев, Ефониевия син: Иру, Иле и Наам; а Иловият син беше Кенез.

16 И Ялелеилови синове: Зиф, Зифа, Тирия и Асареил.

17 А Езраеви синове: Етер, Меред, Ефер и Ялон; а жената на Меред роди Мариам, Самая и Есва, Естемовия баща;

18 а другата му жена, Юдея, роди Яред, Гедоровия баща, Хевер, Соховия баща, и Екутиил, Заноевия баща. И тези са синовете на Вития, фараоновата дъщеря, която взе Меред;

19 и синовете на Одиевата жена, сестра Нахамова, бяха бащата на гармиеца Кеила и маахатеца Естемо.

20 А Симонови синове бяха: Амион, Рина, Венанан и Тилон; и Есиеви синове: Зохет и Вен-зохет.

21 j Синовете на Шела, Юдовия син, бяха Ир, баща на Лиха, и Лаада, баща на Мариса, и семействата от дома на тези, които работеха висон, от Асвеевия дом,

22 и Йоаким, и мъжете на Хозива, и Йоас, и Сараф, които владееха в Моав и Ясувилехем. Това е според стари записки.

23 Те бяха грънчарите и жителите в Нетаим и Гедира; там живееха с царя, за да му работят.

Симеоновото племе

24 k Симеонови синове бяха: Намуил
4:24 В Бит. 46:10 Яхин, Сохар.
, Ямин, Ярив, Зара
4:24 В И.Н. 19:4 – Елтолад.
и Саул;

25 негов син – Селум; негов син – Мавсам; негов син – Масма.

26 А Масмови синове: син му Амуил; негов син – Закхур; негов син – Семей.

27 А Семей роди шестнадесет синове и шест дъщери; братята му обаче нямаха много синове, нито цялото им семейство се умножи като Юдовите потомци.

28 n Те се заселиха във Вирсавее, Молада и Асар-суал,

29 o във Вала, Есем и Толад
4:29 В И.Н. 19:4 – Елтолад.
,

30 във Ватуил, Хорма и Сиклаг,

31 във Вет-мархавот, Асар-сусим, Вет-вирей и Саараим; тези бяха техните градове до царуването на Давид.

32 И селищата им бяха: Итам, Аим, Римон, Тохен и Асан, пет града,

33 q и всичките села, които бяха около тези градове, до Ваал
4:33 В И.Н. 19:8 – Ваалат-вир.
; тези бяха местожителствата им и родословията им.

34 А Месовав, Ямлих, Йоса, Амасиевият син,

35 Йоил, Ииуй, син на Йосивия, син на Сарайя, син на Асиил,

36 и Елиоинай, Яков, Есохайя, Асайя, Адиил, Есимиил, Ванайя

37 и Зиза, син на Сифий, син на Алон, син на Едайя, син на Симрий, син на Семая –

38 тези, споменати по имена, бяха първенци на семействата им; и бащините им домове нараснаха твърде много.

39 А Симеоновите потомци отидоха чак до прохода на Гедор на изток от долината, за да търсят паша за стадата си.

40 И намериха тлъста и добра паша; и земята беше широка, спокойна и мирна, защото тези, които преди това живееха там, бяха Хамови потомци.

41 s И тези, написани по име, дойдоха в дните на Юдейския цар Езекия и разрушиха шатрите им, и поразиха моавците, които намериха там, и ги погубиха така, че не остана нито един от тях до днес, и на тяхно място сами се заселиха, защото там имаше паша за стадата им.

42 А някои от тях, именно петстотин мъже от Симеоновите потомци, отидоха в хълмистата земя Сиир, като имаха за свои водители Есиевите синове: Фелатия, Неария, Рафайя и Озиил,

43 t и поразиха останалите от амаличаните, които бяха оцелели, и се заселиха там, където са и до днес.
Copyright information for BulProtRev