1 Chronicles 6

Левиевото племе

1 a Левиеви синове бяха Гирсон
6:1 В ст. 16 и 17 – Гирсом.
, Каат и Мерарий.

2 c А Каатови синове: Амрам, Исаар
6:2 В ст. 22 – Аминадав.
, Хеврон и Озиил;

3 e а Амрамови деца: Аарон, Моисей и Мариам; а Ааронови синове: Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.

4 Елеазар роди Финеес; Финеес роди Ависуй;

5 Ависуй роди Вукий; Вукий роди Озий;

6 Озий роди Зарайя; Зарайя роди Мерайот;

7 Мерайот роди Амария; Амария роди Ахитов;

8 f Ахитов роди Садок; Садок роди Ахимаас;

9 Ахимаас роди Азария; Азария роди Йоанан;

10 g Йоанан роди Азария (той е онзи, който свещенодействаше в храма, който Соломон построи в Йерусалим);

11 h а Азария роди Амария; Амария роди Ахитов;

12 i Ахитов роди Садок; Садок роди Селум
6:12 В гл. 9:11 – Месулам.
;

13 Селум роди Хелкия; Хелкия роди Азария;

14 k Азария роди Сарайя; а Сарайя роди Йоседек.

15 l А Йоседек отиде в плен, когато Господ закара в плен Юдея и Йерусалим чрез ръката на Навуходоносор.

16 m Левиеви синове: Гирсом
6:16 В ст. 1 – Гирсом.
, Каат и Мерарий.

17 А ето имената на Гирсомовите синове: Ливний и Семей.

18 А Каатови синове бяха: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил.

19 Мерариеви синове бяха: Маалий и Мусий. И ето семействата на левитите, според бащините им домове:

20 o на Гирсон: негов син – Ливний; негов син – Яат; негов син – Зима;

21 негов син – Йоах
6:21 В ст. 42 – Етам.
; негов син – Идо
6:21 В ст. 41 – Адайя.
; негов син – Зара; и негов син – Етрай
6:21 В ст. 41 – Етния.
.

22 s Синовете на Каат: син му Аминадав
6:22 В ст. 2, 18, 38 – Исаар.
; негов син – Корей; негов син – Асир;

23 негов син – Елкана; негов син – Авиасаф; негов син – Асир;

24 негов син – Тахат; негов син – Уриил
6:24 В ст. 36 – Софония, Азария, Йоил.
; негов син – Озия; и негов син – Саул.

25 v А Елканови синове: Амасай и Ахимот.

26 w А относно Елкана – синовете на Елкана: негов син – Суфай
6:26 В ст. 35 – Суф.
; негов син – Нахат
6:26 В ст. 34 – Той.
;

27 z негов син – Елиав
6:27 В ст. 34 – Елиил.
; негов син – Ероам; негов син – Елкана.

28 ab А Самуилови синове: първородният Йоил, а вторият Авия.

29 Мерариеви синове: Маалий; негов син – Ливний; негов син – Семей; негов син – Оза;

30 негов син – Сама; негов син – Агия; негов син – Асайя.

31 ac И ето онези, които Давид постави над пеенето в службата в Господния дом, когато бе намерено трайно място за ковчега,

32 които служеха с пеене пред скинията, шатъра за срещане, докато Соломон построи Господния дом в Йерусалим, и стояха на службата си според чина си;

33 ето онези, които стояха със синовете си: от Каатовите потомци – певецът Еман, син на Йоил, син на Самуил,

34 син на Елкана, син на Ероам, син на Елиил, син на Той
6:34 В ст. 26 – Нахат.
,

35 син на Суф
6:35 В ст. 26 – Суфай.
, син на Елкана, син на Маат, син на Амасай,

36 син на Елкана, син на Йоил, син на Азария, син на Софония
6:36 В ст. 24 – Саул, Озия, Уриил.
,

37 ag син на Тохат, син на Асир, син на Авиасаф, син на Корей,

38 син на Исаар, син на Каат, син на Левий, син на Израил.

39 И брат му Асаф, който стоеше отдясно му: Асаф, син на Варахия, син на Сама,

40 син на Михаил, син на Ваасия, син на Малхия,

41 ah син на Етния
6:41 В ст. 21 – Етрай.
, син на Зара, син на Адайя,

42 син на Етан, син на Зима, син на Семей,

43 син на Яат, син на Гирсом, син на Левий.

44 И братята им, Мерариеви потомци, които бяха отляво: Етан
6:44 В гл. 9:16 – Едутун.
, син на Кисий, син на Авдий, син на Малух,

45 син на Асавий, син на Амасий, син на Хелкий,

46 син на Амсий, син на Ваний, син на Самир,

47 син на Маалий, син на Мусий, син на Мерарий, син на Левий;

48 и братята на левитите, които бяха определени за цялата служба на скинията на Божия дом.

49 ak А Аарон и потомците му принасяха принос върху жертвеника за всеизгарянето и върху кадилния олтар, като определени за цялата служба на пресвятото място и да правят умилостивение за Израил, точно както заповяда Божият слуга Моисей.

50 И ето Аароновите потомци: негов син – Елеазар; негов син – Финеес; негов син – Ависуй;

51 негов син – Вукий; негов син – Озий; негов син – Зарайя;

52 негов син – Мерайот; негов син – Амария; негов син – Ахитов;

53 негов син – Садок; и негов син – Ахимаас.

54 al Ето жилищата им според заселванията им в пределите им: на Аароновите потомци от семейството на Каатовите синове (защото на тях се падна първият жребий),

55 am на тях дадоха Хеврон в Юдовата земя, с пасбищата около него.

56 an Обаче нивите на града и селата му дадоха на Халев, Ефониевия син.

57 ao А на Аароновите потомци дадоха тези Юдови градове: Хеврон, прибежищния град, Ливна с пасбищата му, Ятир, Естемо с пасбищата му,

58 Илен
6:58 В Ис. Нав. 21:15 – Олом.
с пасбищата му, Девир с пасбищата му,

59 aq Асан
6:59 В Ис. Нав. 21:16 – Аин.
с пасбищата му и Витсемес с пасбищата му,

60 as а от Вениаминовото племе: Гава с пасбищата му, Алемет
6:60 В Ис. Нав. 21:18 – Алмот.
с пасбищата му и Анатот с пасбищата му; всичките им градове според семействата им бяха тринадесет града.

61 au И на Каатовите потомци, останали от семейството на племето, бяха дадени с жребий десет града от половината Манасиево племе.

62 А на Гирсоновите потомци според семействата им от Исахаровото племе, от Асировото племе, от Нефталимовото племе и от Манасиевото племе във Васан бяха дадени тринадесет града.

63 av На Мерариевите потомци според семействата им бяха дадени с жребий от Рувимовото племе, от Гадовото племе и от Завулоновото племе дванадесет града.

64 Израилтяните дадоха на левитите тези градове и пасбищата им.

65 Дадоха с жребий тези градове, споменати по име, от племето на Юдовите потомци и от племето на Симеоновите потомци, и от племето на Вениаминовите потомци.

66 aw А някои от семействата на Каатовите потомци получиха градове за притежанията си от Ефремовото племе.

67 ax Дадоха им прибежищните градове: Сихем с пасбищата му, в Ефремовата хълмиста земя; Гезер с пасбищата му,

68 ay Йокмеам
6:68 Вж. Ис. Нав. 21:22-39, където някои от тези градове имат други имена.
с пасбищата му и Веторон с пасбищата му,

69 Еалон с пасбищата му и Гетримон с пасбищата му,

70 а от половината на Манасиевото племе: Анир с пасбищата му и Вилеам с пасбищата му; тях дадоха на семействата на останалите Каатови потомци.

71 На Гирсоновите потомци дадоха от семействата на половината Манасиево племе, Голан във Васан с пасбищата му и Астарот с пасбищата му;

72 от Исахаровото племе: Кедес с пасбищата му, Даврат с пасбищата му,

73 Рамот с пасбищата му и Аним с пасбищата му;

74 от Асировото племе: Масал с пасбищата му, Авдон с пасбищата му,

75 Хукок с пасбищата му и Роов с пасбищата му;

76 а от Нефталимовото племе: Кедес в Галилея с пасбищата му, Амон с пасбищата му и Кириатаим с пасбищата му.

77 А на останалите Мерариеви потомци дадоха: от Завулоновото племе – Римон с пасбищата му и Тавор с пасбищата му;

78 а оттатък Йордан при Йерихон, на изток от Йордан, дадоха от Рувимовото племе: Восор в пустинята с пасбищата му, Яса с пасбищата му,

79 Кедимот с пасбищата му и Мефаат с пасбищата му;

80 а от Гадовото племе: Рамот в Галаад с пасбищата му, Маханаим с пасбищата му,

81 Есевон с пасбищата му и Язир с пасбищата му.
Copyright information for BulProtRev