1 Chronicles 7

Исахаровото, Вениаминовото и Дановото племе

1 a А Исахаровите синове бяха: Тола, Фуа, Ясув
7:1 В Бит. 46:13 – Йов.
и Симрон, четирима;

2 c а Толови синове: Озий, Рафайя, Ериил, Ямай, Евсам и Самуил, началници на бащиния им Толов дом, силни и храбри в поколенията им; в дните на Давид броят им беше двадесет и две хиляди и шестстотин;

3 а Озиев син: Езрайя; и Езрайеви синове: Михаил, Авдий, Йоил и Есия, петима, всички началници.

4 И с тях според поколенията им, според бащините им домове имаше полкове войска за бой, тридесет и шест хиляди души; защото имаха много жени и синове.

5 А братята им, между всичките Исахарови семейства, силни и храбри, всичките преброени според родословията си, бяха осемдесет и седем хиляди души.

6 d Вениаминови синове: Вела, Вехер и Едиил, трима;

7 а Велови синове: Есвон, Озий, Озиил, Еримот и Ирий, петима, началници на бащини домове, силни и храбри, които бяха преброени според родословията си; и бяха двадесет и две хиляди и тридесет и четири души;

8 а Вехерови синове: Земира, Йоас, Илиезер, Елиоинай, Амрий, Еримот, Авия, Анатот и Аламет; всички тези бяха Вехерови синове.

9 А броят на родословието им според поколенията им беше двадесет хиляди и двеста началници на бащините им домове, силни и храбри.

10 А Едиилов син беше Валаан; а Валаанови синове: Еус, Вениамин, Аод, Ханаана, Зитан, Тарсис и Ахисаар;

11 всички тези Едиилови потомци, началници на бащини домове, силни и храбри, бяха седемнадесет хиляди и двеста души, които можеха да излизат на война.

12 e А Суфим и Уфим
7:12 В Чис. 26:39 – Суфам и Уфам.
бяха Ирови
7:12 Според ст. 7 – Ириеви.
синове; а Ахиров
7:12 Според Чис. 26:38 – Ахирамов.
син беше Усим.

Поколение на Нефталим, Манасия, Ефрем и Асир

13 i Нефталимови синове: Ясиил, Гуний, Есер и Селум
7:13 В Бит. 46:24 – Силим.
, внуци на Вала.

14 Манасиеви синове: Асриил, когото му роди жена му (а наложницата му, сирийката, роди Махир, Галаадовия баща;

15 а Махир взе за жена сестрата на Уфам и Суфам и името на сестра им беше Мааха); а името на втория беше Салпаад; и Салпаад роди дъщери.

16 А Махировата жена Мааха роди син и го нарече Фарес; а името на брат му беше Сарес, а синовете му: Улам и Раким;

17 k Уламов син беше Ведан. Тези бяха синовете на Галаад, син на Махир, Манасиевия син.

18 l А сестра му Амолехет роди Исуд, Авиезер
7:18 В Чис. 26:30 – Ахиезер.
и Маала.

19 А Семидови синове бяха Ахиан, Тихем, Ликхий и Аниам.

20 n А Ефремови синове: Сутал; негов син – Веред; негов син – Тахат; негов син – Елеад; негов син – Тахат;

21 негов син – Завад; негов син – Сутал; и Езер и Елеад; а гетските мъже, които се родиха в това място, ги убиха, защото бяха слезли да вземат добитъка им.

22 А баща им Ефрем жалѝ много дни; и братята му дойдоха да го утешат.

23 После влезе при жена си, която зачена и роди син; и го нарече Верия, по причина на нещастието, което се беше случило в дома му

24 (а дъщеря му беше Сеера, която съгради долния и горния Веторон и Узен-сеера);

25 и негов син беше Рефа; негови синове – Ресеф и Тела; негов син – Тахан;

26 негов син – Ладан; негов син – Амиуд; негов син – Елисам;

27 негов син – Нави; и негов син – Исус.

28 o А притежанията им и жилищата им бяха: Ветил със селата му и към изток Нааран
7:28 В Ис. Нав. 16:7 – Наарат.
, и към запад Гезер със селата му, и Сихем със селата му, до Газа със селата му;

29 q а в пределите на Манасиевите потомци: Ветсан със селата му, Таанах със селата му, Магедон със селата му и Дор със селата му. В тях се заселиха потомците на Йосиф, Израилевия син.

30 r Асирови синове: Емна, Есуа, Есуий и Верия, тяхна сестра Сера;

31 а Вериеви синове бяха: Хевер и Малхиил, който е баща на Вирзавит.

32 А Хевер роди Яфлет, Сомир
7:32 В ст. 34 – Семир.
и Хотам, и тяхна сестра Суя;

33 а Яфлетови синове бяха: Фасах, Вимал и Асуат; тези са Яфлетови синове;

34 Семирови
7:34 Според ст. 32 – Сомирови.
синове бяха: Ахий, Рога, Ехува и Арам;

35 а синовете на брата му Елем: Софа, Емна, Селис и Амал;

36 Софови синове бяха: Суа, Арнефер, Согал, Верий, Емра,

37 Восор, Од, Сама, Силса, Итран и Веера.

38 А Етерови синове бяха: Ефоний, Фасфа и Ара.

39 А Улови синове: Арах, Аниил и Рисия.

40 Всички тези бяха Асирови потомци, началници на бащини домове, отбрани, силни и храбри, главни първенци. И броят им според родословието им, за военна служба възлизаше на двадесет и шест хиляди мъже.
Copyright information for BulProtRev