1 Chronicles 8

Вениаминово племе

1 a А Вениамин роди първородния си син Вела, втория Асвил, третия Аара,

2 четвъртия Ной и петия Рафа.

3 b А Велови синове бяха: Адар
8:3 В Бит. 46:21 – Аред.
, Гира, Авиуд,

4 Ависуй, Нееман, Ахоа,

5 d Гира, Сефуфан
8:5 В Чис. 26:39 – Суфам.
и Урам.

6 f И ето Аодовите синове, които бяха началници на бащините домове на онези, които живееха в Гава, а бяха заведени в Манахат;

7 с Нееман, Ахия и Гира, който ги заведе, и роди Аза и Ахиуд.

8 А Саараим роди синове в моавската земя, след като напусна жените си Усима и Ваара:

9 от жена си Одеса роди Йоавав, Савия, Миса, Малхам,

10 Еус, Сахия и Мирма; тези бяха синовете му, началници на бащини домове.

11 А от Усима беше родил Авитов и Елфаал.

12 А Елфаалови синове бяха: Евер, Мисаам, Самер (който съгради Оно, Лод и селата му)

13 g и Верия и Сема
8:13 В ст. 21 – Симей.
, които бяха началници на бащините домове на живеещите в Еалон и които прогониха гетските жители.

14 А Ахио, Сасак, Еримот,

15 Зевадия, Арад, Адер,

16 Михаил, Есна и Йоха бяха Вериеви синове;

17 и Зевадия, Месулам, Езекий, Хевер,

18 Есмерай, Езлия и Йовав бяха Елфаалови синове;

19 Яким, Зехрий, Завдий,

20 Елиинай, Силатай, Елиил,

21 Адайя, Верайя и Симрат бяха Симееви синове
8:21 Ст. 13 – Семови.
;

22 а Есфан, Евер, Елиил,

23 Авдон, Зехрий, Анан,

24 Анания, Елам, Анатотия,

25 Ефадия и Фануил бяха Сасакови синове;

26 а Самсерай, Сеария, Готолия,

27 Яресия, Илия и Зехрий бяха Ероамови синове –

28 те бяха началници на бащини домове, началници според семействата им; те се заселиха в Йерусалим.

29 j А в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил, името на чиято жена беше Мааха;

30 а първородният му син беше Авдон, после Сур, Кис, Ваал, Надав,

31 Гедор, Ахио, Захер
8:31 В гл. 9:37 – Захария.

32 и Макелот, който роди Сама
8:32 В гл. 9:38 – Симеам.
, и те също се заселиха с брат си в Йерусалим, срещу братята си.

33 m А Нир роди Кис; Кис роди Саул; а Саул роди Йонатан, Мелхисуе, Авинадав
8:33 В 1 Цар. 14:49 – Иисуй.
и Ес-ваал
8:33 Във 2 Цар. 2:8 – Исвостей.
.

34 p А Йонатановият син беше Мерив-ваал
8:34 Във 2 Цар. 4:4 – Мемфивостей.
, а Мерив-ваал роди Михей.

35 А Михееви синове бяха Фитон, Мелех, Тарея и Ахаз.

36 r А Ахаз роди Йоада
8:36 В гл. 9:42 – Яра.
, Йоада роди Алемет, Азмавет и Зимрий; а Зимрий роди Моса;

37 t Моса роди Винея; негов син беше Рафа
8:37 В гл. 9:43 – Рафайя.
; негов син Елеас; негов син, Асиил.

38 А Асиил имаше шест синове, чийто имена са тези: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдий и Анан; всички те бяха Асиилови синове.

39 А синовете на брат му Исек бяха: първородният му Улам, вторият Еус и третият Елифалет.

40 А Уламовите синове бяха силни и храбри мъже, които стреляха с лък и имаха много синове и внуци, сто и петдесет души. Всички те бяха от Вениаминовите потомци.
Copyright information for BulProtRev