1 Chronicles 9

Юдеи, възвърнали се от вавилонския плен

1 a Така целият Израил се преброи по родословия; и ето, записани са в Книгата на Израилевите и Юдейските царе. Те бяха пленени във Вавилон поради беззаконията си.

2 b А първите жители, които се настаниха в притежанията им, в градовете им, бяха израилтяните, свещениците, левитите и нетинимите.

3 c И в Йерусалим се заселиха от Юдовите синове, от Вениаминовите синове, от Ефремовите синове и от Манасиевите синове:

4 Утай, син на Амиуд, син на Амрия, който беше син на Имрия, Ваниевия син, от синовете на Фарес, Юдовия син;

5 и от Шелаевите синове: първородният Асайя и синовете му;

6 и от Заровите синове: Еуил и братята им, шестстотин и деветдесет души;

7 а от Вениаминовите синове: Салу, син на Месулам, син на Одуйя, Асенуевия син,

8 Евния, Ероамовият син, Ила, син на Озия, Михриевия син, и Месулам, син на Сефатия, син на Рагуил, Евниевия син;

9 и братята им, според семействата им деветстотин петдесет и шест души; всички тези мъже бяха началници на бащини домове според бащините им домове.

10 d А от свещениците: Едайя, Йоиарив, Яхин,

11 и Азария
9:11 В Неем. 11:11 – Серайя.
, син на Хелкия, син на Месулам, който беше син на Садок, син на Мерайот, син на Ахитов, началник на Божия дом;

12 и Адайя, син на Ероам, син на Пасхор, Мелхиевия син, и Маасай, син на Адиил, син на Язир, който беше син на Месулам, син на Месилемит, Емировия син,

13 и братята им, началници на бащините им домове, хиляда седемстотин и шестдесет души, мъже, много способни за делото на службата в Божия дом.

14 А от левитите: Семая, син на Асув, син на Азрикам, Асавиевия син, от Мерариевите потомци;

15 и Ваквакар, Ерес, Галал и Матания, син на Михей, син на Зехрия
9:15 В Неем. 11:17 – Завдий.
, Асафовия син;

16 и Авдий
9:16 В Неем. 11:17 – Авда.
, син на Сомайя
9:16 В Неем. 11:17 – Самуй.
, син на Галал, Едутуновия син, и Варахия, син на Аса, син на Елкана, който се засели в селата на нетофатците.

17 А вратарите бяха: Селум, Акув, Талмон, Ахиман и братята им; Селум беше началник;

18 те досега бяха вратари при царската източна врата за полковете на Левиевите потомци.

19 А Селум, син на Коре, който беше син на Авиасаф, Коревия син, и братята му от бащиния му дом, Кореевите синове, бяха над работата на службата, пазачи на входовете на скинията; и бащите им са били стражи на входа на Господния стан;

20 i преди това началник над тях беше Финеес, Елеазеровият син, с когото беше Господ ;

21 а Захария, Меселемиевият син, беше пазач при входа на шатъра за срещане.

22 j Всички онези, избрани за пазачи при входовете, бяха двеста и дванадесет души. Те, които Давид и ясновидецът Самуил бяха поставили на службата им, бяха преброени по родословия в селата си.

23 И така те и потомците им надзираваха портите на Господния дом, на дома на скинията, като пазеха поред.

24 Вратарите бяха на четирите страни
9:24 От евр. ветрове.
: на изток, запад, север и юг.

25 l А братята им, които бяха по селата си, трябваше да идват в определени времена, за да бъдат с тях по седем дни.

26 Защото тези левити, четиримата главни вратари, оставаха в службата си и надзираваха стаите и съкровищата на Божия дом.

27 Те и нощуваха около Божия дом, защото грижата за него беше възложена на тях и те трябваше да го отварят всяка сутрин.

28 А някои от тях бдяха над служебните съдове, защото по брой ги внасяха и по брой ги изнасяха.

29 Още някои от тях бяха определени над другите вещи, над всичките свещени съдове, над чистото брашно, виното, елея, ливана и ароматите.

30 m А някои от свещеническото съсловие приготвяха благоуханното миро.

31 n А Мататия, който беше от левитите, първородният на корееца Серум, надзираваше печените в тава жертви.

32 o И други от братята им, от потомците на Каатовите синове, бяха над присъствените хлябове, за да ги приготвят всяка събота.

33 p Измежду тях бяха певците, началниците на бащините домове на левитите, които живееха в стаите, свободни от друго служене, защото се упражняваха в работата си денем и нощем.

34 Тези бяха началници на бащините домове на левитите, началници според семействата им; те живееха в Йерусалим.

Родословието на Саул

35 q А в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил, името на чиято жена беше Мааха:

36 а първородният му син беше Авдон, после Сур, Кис, Ваал, Нир, Надав,

37 Гедор, Ахио, Захария и Макелот;

38 а Макелот роди Симеам; също и те се заселиха с братята си в Йерусалим, срещу братята си.

39 r А Нир роди Кис; Кис роди Саул; а Саул роди Йонатан, Мелхисуй, Авинадав и Есваал.

40 А Йонатановият син беше Мерив-ваал; а Мерив-ваал роди Михей.

41 А Михееви синове бяха: Фитон, Мелех, Терея

42 и Ахаз, който роди Яра; а Яра роди Алемет, Азмавет и Зимрий; а Зимрий роди Моса;

43 и Моса роди Виней; а негов син беше Рафайя; негов син – Елеас; и негов син – Асил.

44 А Асил имаше шестима синове, чиито имена са тези: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдий и Анан; те бяха Асилови синове.
Copyright information for BulProtRev